Spolupráce

Všem, kdo se jakkoliv podílel nebo by měl zájem se podílet na přípravách a následné realizaci předem velmi děkujeme. V případě zájmu o začlenění do prací na této akci nás prosím kontaktujte na emailové adrese rockirace@seznam.cz nebo telefonicky na +420 776 022 251.

Město Hostivice

Starostka města
Ing. arch. Klára Čápová

Městská část Praha 2

Místostarosta městské části
Ing. Jaroslav Šolc

Město Teplice

Náměstek primátora
Jiří Štábl

Městská část Praha 9