HOSTIVICE - Závod zrušen

Datum: 18. 4. 2020

 V návaznosti na nařízení vlády ČR, musíme bohužel reagovat i my zrušením naplánovaných závodů ROCKI RACE. 
Všechny registrace budou přesunuty na náhradní termín. Pokud vám však nebude vyhovovat nový termín, peníze za již zaplacené startovné vrátíme. 
Závody budou uskutečněné v nejbližších možných termínech po ukončení současného stavu. O nových termínech budeme informovat. 

Děkujeme za pochopení a všem přejeme hodně zdraví a sil. 

 

Online přihlášení možné na  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIiE6b3Bexj47jrmpqPXkIssjzbFOJjZlvRbkOuhQd4B1VkA/viewform

 • BABY (ročník 2014 a mladší)
 • KIDS (ročník 2013 – 2009)
 • JUNIOR (ročník 2008 – 2001)
 • ADULTS (ročník 2002 a starší)

8:30 – Otevření registrace závodníků kategorie Baby
9:00 – Oficiální zahájení akce, proslovy pořadatelů a partnerů akce
9:10 – Proslov a uvítání závodníků paní starostkou
9:20 – Představení tratě pro kategorii Baby
9:30 – Zumba s Valerií – příprava a namotivování závodníků před startem
9:30 – Uzavření registrací kategorie Baby
9:40 – Otevření registrací kategorie Kids
9:45 – Start kategorie Baby
10:30 – Představení tratě pro kategorii Kids
10:45 – Zumba s Valerií – příprava a namotivování závodníků před startem
10:45 – Uzavření registrací kategorie Kids
11.00 – Start kategorie Kids
10:55 – Otevření registrace závodníků Junior a Adults
12:30 – Představení tratě pro kategorii Junior
12:40 – Zumba s Valerií – příprava a namotivování závodníků před startem 
12:40 – Uzavření registrace kategorie Junior
12:45 – Start kategorie Junior
14:00 – Představení tratě závodníkům kategorie Adults
14:10 – Zumba s Valerií – příprava a namotivování závodníků před startem
14:25 – Start kategorie Adults
16:30 – Předpokládané doběhnutí posledního závodníka kategorie Adults 
17:30 – Předpokládané oficiální ukončení akce

 

Závodníci, kteří se umístí na prvních třech pozicích a výsledný tým každé kategorie budou vyhlášeni přibližně 15 minut po doběhnutí posledního závodníka v kategorii v centru závod.

10:00 – 15:00 

Promo stánek společnosti Rocki outdoor company s prodej registrací na Rocki race Letňany

10:00 – 17:00

V centru závodu budou běhe celého dne probíhat různé soutěže pro diváky, promo akce partnerských firem, Exhibice sportovců a mnoho dalších zajímavých aktivit.

10:00 – 17:30

V centru závodu bude umístěno několik stánků s občerstvením a prodejními stánky.

13:00 

Oficiální představení nového OCR projektu společnosti Rocki outdoor company s.r.o. a otevření prodeje registrací v promo stánku ROCKI s.r.o.

 • Na trať bude vpuštěn pouze závodník řádně zaregistrovaný, se zaplacenou zálohou a podepsaným reverzem.

 •  Je zakázáno, aby měl závodník jakékoliv pomůcky, které by ho mohly zvýhodnit jeho výkon na trati, jako jsou například boty s hroty.

 •  Je zakázáno jakkoliv omezovat ostatní závodníky.

 • Pomalejší závodníci by měli dát rychlejším závodníkům přednost při překonávání překážky a měli by jim také umožnit předběhnutí na trati.

 •  Je zakázáno si jakkoliv zkracovat trať, vyhýbat se překážkám nebo neplnit určené handicapy.

 • Na vše dohlíží dobrovolníci a při nedodržení předpisů závodníkem
  oznámí tuto skutečnost pořadateli a závodník bude diskvalifikován.

 • V případě zranění na trati nebo pocitu vyčerpání, informuje závodník nejbližšího 
  dobrovolníka, který mu okamžitě poskytne pomoc.

 • Závodník musí dodržovat trať určenou pro svou kategorii.

 • Celý závod se uskuteční v duchu fair play. V případě, že by kterýkoliv závodník tuto myšlenku porušil, bude to znamenat jeho okamžitou diskvalifikaci

 • Registrace budou oddělené pro jednotlivé kategorie, aby se zamezilo vzniku front.

 • Prosím zkuste toto respektovat. U registrace obdržíte tašku s čipem, trikem (pokud se zaregistrujete včas) a propagačním materiálem.

 • V případě registrace na místě zaplatíte navíc ke startovnému poplatek ve výši 100,- Kč a vyplníte registrační formulář. Spolu s ním odevzdáte také potvrzený reverz. Oba tyto formuláře vyplňte prosím stranou. Urychlíte tak práci dobrovolníků na registracích.

 • reverz je připraven k vytištění pod odkazem Rocki race – reverz.

kategorieonlinena místě
BABY250350
KIDS350450
JUNIOR450550
ADULTS850950

 

Všechny již provedené registrace budou přesunuty na náhradní termín. Pokud vám však nebude vyhovovat nový termín, peníze za již zaplacené startovné vrátíme. 

 • Prvních 50 řádně zaregistrovaných závodníků obdrží tričko ROCKI RACE a každý, kdo doběhne do cíle obdrží medaili ROCKI RACE 2020.
 • Pro všechny závodníky bude v cíli připravené malé občerstvení. První tři závodníci a závodnice ve všech kategoriích, obdrží další ceny, které věnuje společnost Decathlon.
 • Všichni účastníci musí být řádně zaregistrování prostřednictvím registračních formulářů na stránkách Rocki outdoor company. V den konání závodu se musí dostavit k prezentaci, kde obdrží startovní číslo, čip a tašku s propagačním materiálem sponzorských firem. 
 • Každý závodník musí odevzdat reverz, bez kterého nebude na trať nikdo vpuštěn.
 • Před startem bude pro závodníky připraveno představení tratě s popisem překážek, aby závodníci věděli, co je na trati čeká.
 •  Poté bude následovat společné zahřátí, rozcvičení a namotivování závodníků zumbou, kterou povede Mgr. Valerie Lažo.
 • Závodníci budou seřazeni na start podle startovních čísel a budou startovat po 15 sekundách v kategorii Adults po 20 sekundách. Každý závodník, který doběhne do cíle obdrží medaili a malé občerstvení.
 • Po doběhnutí posledního závodníka v jednotlivých kategoriích budou vyhlášeni první tří závodníci.
 • Zájemci mohou tvořit desetičlenné týmy, ze kterých bude v každé kategorii vyhlášen nejlepší tým a ten získá pohár pro vítěze a každý závodník získá cenu.
 • Vzhledem k tomu, že pořádáme v tomto roce již čtvrtý závod, vyhlásili jsme soutěž o titul Master of Rocki race 2020, který získají všichni závodníci, kteří poběží třetí závod v roce 2020. 
 
 • Zázemí bude vytvořeno na náměstí v Hostivici. Pro všechny účastníky zde bude vytvořeno několik sportovních aktivit. 
 • Celá akce bude komentována a moderována z pódia, na kterém bude také docházet k vyhlašování jednotlivých kategorií. Před začátkem závodu všech kategorií zde bude probíhat představení tratí s popisem překonávání jednotlivých překážek.
 • Firma České mobilní toalety poskytne na akci mobilní toalety. 
 • Již jsme oslovili firmy s občerstvením, které by si na akci postavily stánek a informovali jsme hostivické stravovací zařízení o konání závodu. 

Přepnout – obsah

 • Každý závodník musí být řádně zaregistrován, přes registrační formulář. Na základě
  registrace obdrží do emailu platební údaje a určenou částku podle kategorie musí do sedmi dnů zaplatit na uvedené číslo, s přiděleným variabilním symbolem. Teprve v tuto chvíli je registrace platná. Do emailu Vám přijde informace o obdržení platby a zaregistrování závodníka.
 • S sebou v den závodu doneste podepsaný reverz. Bez něj nebude závodník na start
  vpuštěn.

Rocki outdoor company s. r. o.,

 Čsl. Armády 200, 253 01 Hostivice             

ICO: 07825692

Vedoucí závodu: Mgr. Michaela Rosenkranzová

Odpovědné osoby: Mgr. Michaela Rosenkranzová

Zástupce vedoucí závodu: Aneta Kořízková

Hlavní stavitel trati: Mgr. Martin Peťovský