ROCKI RACE HOSTIVICE 2.4.2022

ROCKI RACE HOSTIVICE 2.4.2022 – akce bude pořádána pod záštitou paní starostky Ing. arch. Kláry Čápové Ze startovného každého závodníka bude věnováno 100,- Kč na podporu lidí, které zasáhl konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem. Pro organizaci, na kterou bude částka zaslána, budete moci hlasovat v centru závodu.

 • TJ Hostivice 

 • Lahůdky – Palma, spol. s.r.o.

 • Žáci 7.B a 6.A ZŠ Hostivice

 • Všichni závodníci musí být řádně registrováni přes registrační formulář :
 • ONLINE REGISTRACE MOŽNÉ ZDE -> ODKAZ
 • Na místě bude možné se registrovat za příplatek 100 Kč 
 • V den závodu se musí každý závodník dostavit k prezentaci a odevzdat reverz. Děti budou mít reverz podepsaný zákonným zástupcem. Bez reverzu nebude nikdo vpuštěn na trať. Tímto dokumentem je potvrzeno, že odpovědnost za své děti i v průběhu závodu nesou jejich rodiče a že každý dospělý závodník vstupuje na trať na vlastní odpovědnost. Formulář byl pro závody Rocki race připraven právní zástupkyní společnosti ROC a reverzy ve stejném znění jsou běžně používány při všech OCR závodech v ČR
 • Revers ke stažení ZDE
 • Baby (do 5 let)
 • Kids (6-8 let)
 • Kids II. (9-11)
 • Kids III. (12-14)
 • Junior fun (15-17)
 • Adults fun (od 18 let, nezávodní kategorie)
 • Adults + Junior race (od 15 let, závodní kategorie)

9:00 – otevření registrací pro kategorie BABY, KIDS I., KIDS II. a KIDS III.

10:00 – oficiální zahájení akce

10:15 – představení tratě pro kategorie BABY A KIDS I.

10:30 – start kategorie BABY a KIDS I.

11:00 – otevření registrací pro kategorie JUNIOR a ADULTS

11:15 – představení tratě pro kategorii KIDS II a KIDS III. 

11:30 – start kategorie KIDS II. a KIDS III.

12:00 – představení tratě pro kategorii JUNIOR FUN A RACE

12:15 – start kategorie JUNIOR FUN a RACE

13:00 – start kategorie ADULTS FUN a RACE

17:00 – předpokládaný závěr akce

10:00 – 17:00 OBČERSTVENÍ 

10:00 – 17:00 PRODEJNÍ STÁNKY – VÝTĚŽEK BUDE POSLÁN NA BENEFIČNÍ ÚČELY

11:00 – 16:00 – DOPROVODNÝ PROGRAM

 

Přijďte si užít skvělý den plný sportu a zábavy.

TOTO JE POUZE PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM, KTERÝ BUDEME NÁSLEDNĚ UPRAVOVAT PODLE POČTU PŘIHLÁŠENÝCH ZÁVODNÍKŮ V JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍCH.

 

 • Na trať budou vpuštěni pouze závodníci, kteří budou řádně zaregistrováni a před startem odevzdají podepsaný reverz.
 • Je zakázáno, aby závodníci používali jakékoliv pomůcky, které by mohly zvýhodnit jejich výkon na trati, jako jsou například boty s hroty.
 • Je zakázáno, jakkoliv omezovat ostatní závodníky.
 • Pomalejší závodníci by měli dát rychlejším závodníkům přednost při překonávání překážky a měli by jim také umožnit předběhnutí na trati.
 • Je zakázáno si, jakkoliv zkracovat trať, vyhýbat se překážkám nebo neplnit určené handicapy. 
 • Na dodržování pravidel dohlíží dobrovolníci. Při porušení pravidel oznámí dobrovolník tuto skutečnost pořadateli a závodník bude diskvalifikován.
 • V případě zranění na trati nebo pocitu vyčerpání, informuje závodník nejbližšího dobrovolníka, který mu okamžitě přivolá pomoc.
 • Závodník musí dodržovat trať určenou pro svou kategorii.
 • Celý závod se uskuteční v duchu fair play. V případě, že by kterýkoliv závodník tuto myšlenku porušil, bude to znamenat jeho okamžitou diskvalifikaci.
 • Na každé překážce musí závodníci provést alespoň jeden pokus o její překonání, v případě, že se závodníkovi nepodaří překážku splnit, bude mu udělen handicap. Jsou ale povinné překážky, které lze splnit a není u nich určen handicap. Dobrovolníci na takových překážkách dohlédnout na to, aby závodník překážku splnil s využitím libovolného počtu pokusů.
 • Rodičům není povoleno na trati pomáhat svým dětem (kromě kategorie BABY), bránit ostatním závodníkům, odstrkovat je na překážkách nebo doporučovat svým dětem, aby na trati porušovali fair play.
 • Také prosíme rodiče, aby závod brali jako možnost pro jejich děti, prožít pěknou akci a získat medaili za výkon bez slziček a pocitu nesplnění požadavků některého z rodičů. 
 • Za dodržování všech pravidel vám děkujeme.
KategorieStartovné pro Rocki race Pokoviďák
Baby            250,- Kč
KIDS I., II., III.350,- Kč
Junior FUN450,- Kč
Junior RACE550,- Kč
Adults FUN750,- Kč
Adults RACE850,- Kč

Při registraci až na místě +50Kč u kategorií BABY a KIDS, + 100,- Kč u kategorií JUNIOR a ADULTS.

Nově si budou kategorie JUNIOR a ADULTS moci vybrat podkategorii.

FUN – pro závodníky, kteří si chtějí závod užít bez nutnosti soupeřit o medailové pozice.
RACE – pro závodníky, kteří chtějí bojovat o umístění na bedně. Na ty ale každopádně čekají drsnější překážky.

Každý, kdo doběhne do cíle, obdrží medaili ROCKI RACE 2022.

Pro všechny závodníky bude v cíli připravené malé občerstvení.

První tři závodníci a závodnice v kategoriích JUNIOR a ADULTS race, obdrží po závodě ještě medaile a startovné zdarma na jakýkoliv další závod Rocki race.

KategorieVěkTrasaPřekážky
BabyDo 5 let1+10+
Kids I6 – 8 let2+20+
Kids II, III9 – 11 let, 12 – 14 let3+ 20+
Junior FUN15 – 17 let5+25+
Adults FUN18 let a více5+25+
Junior RACE15 – 17 let5+25+ = 1 kolo – náročnější překážky, vodní překážky
Adults RACE18 let a více5+25+ = 1 kolo – náročnější překážky, vodní překážky
 • Závodníci se mohou registrovat prostřednictvím registračních formulářů na stránkách Rocki outdoor company, aby urychlili práci dobrovolníků v registračním stanu předem. Při registraci v den konání závodu zaplatí každý závodník v dětské kategorii 50,- Kč navíc a každý závodník v kategorii Adults 100,- Kč navíc.
 • Každý závodník musí odevzdat reverz, bez kterého nebude na trať nikdo vpuštěn. Tímto dokumentem potvrzuje, že si je vědom možnosti zranění na trati.
 • Před startem bude pro závodníky připraveno představení tratě s popisem překážek, aby závodníci věděli, co je na trati čeká. 
 • V den konání závodu se musí každý dostavit k prezentaci, kde zaplatí startovné a obdrží startovní číslo. 
 • Kategorie Junior a Adults race také pásku na ruku pro zaznamenávání překážek, na kterých bude závodník plnit handicap.
 • V kategorii race plní závodníci překážky určené pro race. Bude se jednat o náročnější a i vodní překážky.
 • V kategoriích race poběží závodníci tolik kol, kolik zvládnou do 120 minut od svého startu. Při probíhání cílem musí vždy závodník nahlásit, jestli ještě pokračuje nebo končí poslední kolo.
  • Závodníci v kategorii race smějí běžet další kolo pouze v případě, že ještě nedosáhli pěti handicapů zaznamenaných na své pásce.
 • Trať bude vyznačena páskou Rocki race. Značení bude vytvořené tak, aby každý závodník přesně věděl, kudy má běžet. 
 • U handicapovaných překážek bude informaci o handicapu, který závodník musí splnit, poskytovat závodníkům dobrovolník.
 • Každý závodník, který dokončí trať, získá v cíli Rocki race medaili a malé občerstvení.
 • Na webových stránkách a na našem FB budou zveřejněné výsledky všech kategorií.

Mgr. Michaela Rosenkranzová

         

ICO: 86823990

 

Vedoucí závodu: Mgr. Michaela Rosenkranzová

Odpovědná osoba: Mgr. Michaela Rosenkranzová

Registrační stan: Aneta Kořízková, Anna Tůmová

Stavitel trati: Filip-Daniel Kittl, Michaela Rosenkranzová, Martin Peťovský