Důležité informace ROCKI RACE – Hostivice 27.4.2019

 • Typ závodu: OCR = kombinace překonávání překážek a běhu

 • Překážky jsou přírodní nebo vyrobené z přírodních materiálů

 • Závod je určen pro děti ve věku 6-17 (je možné řešit po telefonické domluvě)

 • Na trať bude vpuštěn jen řádně zaregistrovaný závodník s podepsaným reverzem

 • Délka tratí a počet překážek je stanoven jednotlivými kategoriemi

 • Doba absolvování trati není důležitá, závodník si může zvolit tempo podle

  svých fyzických schopností

 • Důležité je, dostat se do cíle

 • Každý řádně zaregistrovaný závodník obdrží triko ROCKI RACE 2019

 • Každý, kdo zvládne trať a překoná všechny překážky, obdrží v cíli originální

  medaili ROCKI RACE 2019

 • Pro rodiče a nezávodící (i závodící) děti je připraven bohatý doprovodný program

 • Po skončení závodu bude akce pokračovat party pro závodníky, doprovod a diváky

 • V centru závodu bude zajištěno občerstvení různého druhu

 • Celá akce bude zabezpečena organizačním týmem, dobrovolníky ze Střední

  zdravotnicky školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Kladno, instruktory

  ROCKI outdoor company a Zdravotní záchrannou službou

 • Část výdělku z akce bude věnována na charitu (kandidát je nyní vybírán)

 • Celá akce bude založena na fair play

 • Prosíme všechny, aby v průběhu akce udržovali pořádek