Pro školy

Všechny akce pro školy připravujeme na základě Vašich představ. Ideální je osobní schůzka, na které nastavíme program akce podle Vašich individuálních požadavků a finančních možností rodičů.

Jedná se o akci, která slouží k upevnění kolektivu. Pro realizaci kurzu je možné využít jakékoli roční období a my upravíme program podle možností. Podle požadavků můžeme buď zapojit Vaše pedagogy, nebo celou akci realizovat pouze s našimi instruktory a praktikanty. Upřednostňujeme však aktivní zapojení pedagoga, vzhledem k tomu, že naším cílem je stmelit kolektiv. Tato akce je také vhodná pro pedagogický sbor. Všechny aktivity upevňují kolektiv, zlepšují mezilidské vztahy, vyzdvihují přirozené autority a zapojují každého jedince kolektivu.
Tyto akce je vhodné využít u nově vzniklých skupin, pro rychlé a snadné stmelení kolektivu. Při těchto typech adaptačních kurzů zapojujeme aktivity tak, aby nejprve došlo k seznámení všech jednotlivých členů a poté k upevnění kolektivu. Adaptační kurzy je ale také vhodné využít po návratu dětí do školy po letních prázdninách, aby došlo k jejich rychlé adaptaci na pravidelný školní režim, na soustavnou práci a hlavně fungování v kolektivu spolužáků. Při těchto akcích volíme aktivity, při kterých děti příjemnou a zábavnou formou opakují probrané učivo a zvykají si opět na nutnost dodržování povinností. Tyto akce jsou jakýmsi příjemným mezičlánkem pro přechod z prázdninového režimu na školní. Zařazujeme mnoho různorodých aktivit tak, aby děti po návratu do školních lavic fungovaly v příjemném třídním kolektivu a aby byly připravené na přijímání nových informací. Program doplňujeme vhodnými aktivitami tak, aby byla akce nejen přínosem pro další práci ve škole, ale také aby si děti přivezli mnoho nových zážitků.
Podle vámi zvolené lokality a délky akce, připravujeme školu v přírodě pro různě staré děti.Na akcích počítáme s tím, že je do dopoledního programu zařazena výuka a odpolední program připravujeme podle požadavků pedagoga. Je možné zařadit různé hry a soutěže vedené našimi animátory. Vhodné je program doplnit teambuildingovými akcemi pro upevnění kolektivu. Děti rády hrají různé míčové hry a my jim nabízíme možnost vyzkoušet si některé netradiční hry jako je softball, lakros, rugby, nebo různé hry s frisbee. Akci většinou připravujeme jako celotýdenní hru s programem a poslední den vyhodnocujemevýsledky. Dětí mají možnost získat různé diplomy, ceny nebo medaile.
Podle Vašich požadavků můžeme zorganizovat pro různě velké skupiny akce v zahraničí, které jsou zaměřené na turistiku s cílem poznat kulturu, tradice a památky v Čechách nebo v Evropě.

Organizujeme celoškolní projektové akce na různá témata. Příprava těchto akcí většinou zabere více času a je potřeba jedna krátká prezentace pedagogům, kteří budou do akce zapojeni. Cílem akce je předat žákům informace nenásilnou metodou s využitím projektového vyučování. Všechny parametry si určíte vy. Žáci pod vedením pedagogů a s našimi animátory vytváří různé projekty, prezentace, myšlenkové mapy, výrobky, malují nebo sportují. Projektové dny jsou v současné době na školách velmi oblíbené. Kvalita celé akce závisí na možnostech školy, ochotě pedagogů spolupracovat a schopnostech žáků.

  • Finanční gramotnost
  • 100 let republiky
  • Karel IV.

Všechny akce je možné uspořádat s cílem nějaké prevence. Standardně dochází na akcích k řešení konkrétních problémů v dané skupině. Díky naší spolupráci s preventistkou Ing. Štěpánkou Janstovou je možné připravit akci zaměřenou na specifické problémy. Častými tématy jsou drogová problematika, šikana, sociální sítě, zdravý životní styl, doping ve sportu, Poruchy příjmu potravy a další.

  • Drogová prevence
  • Sexuální prevence
  • Nebezpečí internetu a
    sociálních sítí
  • Šikana a kyberšikana
  • Zdravý životní styl a poruchy příjmu potravy

Jednodenní akce

Všechny jednodenní akce z naší nabídky připravujeme na míru podle zvoleného programu, délce akce a počtu účastníků. Celkovou a závěrečnou cenu Vám sdělíme jakmile nám předáte nezávazné informace o akci. 

Jednodenní aktivní výlety

Zažijte se svou třídou akci plnou zábavy, strategie a adrenalinu. Cena je propočítána na míru podle délky akce a počtu účastníků.
Objednejte si pro svou třídu bruslení s výcvikem s našimi zkušenými instruktory a animátory. Děti se mohou stát na jeden den malými hokejisty, krasobruslařkami a krasobruslaři a nebo si mohou užít mnoho her a zábavy na bruslích třeba v maskách.
Objednejte pro žáky výlet na kole s našimi instruktory a poznávejte krásy Vašeho okolí ze sedla kola. Akci můžeme tematicky doplnit celodenní hrou.
Pokud máte rádi velmi aktivní výlety, můžeme pro Vaši třídu uspořádat jednodenní lyžařský nebo snowboardový výlet s našimi instruktory, kteří se postarají o bohatý program. Děti prožijí na svahu tři až čtyři hodiny zábavy, při které si zdokonalí techniku lyžování a snowboardování.
Pokud máte rádi velmi aktivní výlety, můžeme pro Vaši třídu uspořádat jednodenní vodácký výlet na raftech, kánoích nebo kajacích s našimi instruktory, kteří se postarají o bohatý program.
Pokud máte rádi velmi aktivní akce, můžeme pro Vaši třídu uspořádat jednodenní výlet plný řádění na paddleboardech a flyboardech. Na akci dohlíží naši instruktoři, kteří se postarají o bohatý program.
Vydejte se se svou třídou za řešením záhad a plněním nejrůznějších úkolů při únikových hrách. Akci je možné spojit s návštěvou některých památek.
Lezení po umělých stěnách je dnes velmi vyhledávanou aktivitou. Připravte s námi pro Vaši třídu program plný aktivního a zdravého pohybu, zábavy a nových zkušeností a objednejte pro ni den lezení na umělé stěně s našimi instruktory.
Lanová centra jsou v současné době velmi navštěvovaná místa. Proto bychom Vám rádi nabídli program pro Vaši třídu program plný adrenalinu aktivního a zdravého pohybu, zábavy a nových zkušeností.
Centrum Babylon nabízí velké množství aktivit, které je možné různě kombinovat. Akce je vhodné prodloužit na dva dny a spojit s návštěvou ZOO v Liberci nebo iQLandie.
Objednejte si pro třídu výlet za poznáním plný aktivního pohybu a zábavy. Akci doplňujme vědomostními a teambuildingovými hrami.

Výlety za vědou a poznáním

Navštivte s námi zemi plnou her, zábavy, stromů, zvířat a dětské fantazie. Děti prožijí mnoho her a zábavy na 7 hektarech zábavně naučného parku.
Pokud chcete pro svou třídu vybrat naučný výlet, pak doporučujeme navštívit Techmania Science Center, jež je pilotním projektem science centra v ČR. Program je připraven podle RVP a je vhodně upraven pro různě staré děti. Stačí pouze vybrat s námi programy, které by Vás zajímaly a my Vám sestavíme akci na míru.
Navštivte se svou třídou moderní science centrum s deseti rozsáhlými interaktivními expozicemi, 4K Planetáriem. Žáci si můžou na vlastní kůži vyzkoušejí experimenty, na něž ve škole není čas ani vybavení a které jim pomohou látku pochopit a často je podnítí i kzájmu o další studium.
Navštivte historickou vesnici, kde si mohou děti vyzkoušet různá středověká řemesla a dozvědět se mnoho věcí o tehdejším životě, který si my v dnešní době už ani nedokážeme představit. Děti si mohou vše nejen vyzkoušet, ale také výrobky zakoupit za středověkou měnu – groše.
Projděte se se svými žáky jeskyně, které jsou jedinečné svou opálonosnou výzdobou a paleontologickými nálezy, dokládajícími vývoj přírody za posledních 1,5 miliónu let.
Poznejte ZOO v Ústí nad Labem, které má pro své návštěvníky připraven bohatý komentovaný program s průvodcem.
Naplánujte s námi pro Vaši třídu výlet do největší české ZOO, jejíž součástí je skanzen Stará Ves, tedy centrum krušnohorského lidového umění. Zde můžete navštívit hrázděný statek s dobovým zařízením a výstavou starých zemědělských strojů a techniky, staroslovanskou a starogermánskou chýši, kapličku a funkční větrný mlýn holandského typu. Zoopark také provozuje stanici pro handicapované živočichy.
Objednejte si výlet do ZOO v Děčíně, která má pro školy připravené výukové programy  realizované ve vlastní učebně a po areálu. Pro nezapomenutelný zážitek je vhodné navštívit také kontaktní minizoo.
Navštivte s námi ekocentrum, jehož lektoři ukáží dětem proč je třeba rozmanité bohatství přírody chránit. Součástí prohlídky areálu je naučná stezka procházející různými biotopy a expozicemi hospodářských zvířat i volně žijících živočichů a také malá zoo Labyrint, kde našli útočiště nejen poranění ptáci ze širokého okolí, ale třeba i vydra, liška či divočák. Expozice je rozšířena o pavilony s exotickými zvířaty.
Safari má připravený bohatý program pro různě staré děti. Od nejmenších, které se se zvířátky seznamují kontaktem a hrou až po ty nejstarší. Ty se seznamují s konkrétní skupinou zvířat podrobněji a interaktivně. Navíc mají možnost si vyzkoušet práci výzkumníka a přenést se do časů vzniku života na Zemi a dinosaurů.
Naplánujte s námi pro Vaši třídu vzdělávací výlet do interaktivního muzea vědy Univerzity Palackého v Olomouci. Programy pevnosti poznání navazují na rámcové vzdělávací programy a jsou tak ideálním doplněním formální výuky. Při programu jsou využívány interaktivní exponáty, didaktické pomůcky a veškeré zázemí centra. Stačí jen vybrat s námi obor, který by Vás zajímal a zbytek už naplánujeme my.
Navštivte s námi koncentrační tábor Terezín, kde se děti seznámí s částí důležité historie.
Tento zájezd je určený pro starší žáky a studenty. Prohlídky Osvětimského koncentračního tábora a Březinky jsou zajištěny česky mluvícím průvodcem. Děti uvidí vše, o čem zatím jen slýchaly. Dýchne na ně atmosféra tehdejší doby a z akce si přivezou mnoho důležitých informací o době, která tolik pozměnila životy milionům lidi.
Vydejte se se svou třídou do Krásné Lípy a zkuste si očichat a ohmatat les. Smyslově naučná stezka Les plný smyslů je určena především dětem z mateřských a základních škol. Projít si ji může ale každý, kdo má chuť vyzkoušet si les na „vlastní kůži.“

Zájezdy na zámky a hrady s doprovodným programem

Na zámku jsou pro děti připraveny dva okruhy. První Pohádkový okruh je spojen s posázavskými pověstmi a ve druhém, který je nazván Dětské království, si děti mohou prohlédnout starožitné hračky. Oba okruhy je možné spojit s únikovými hrami přímo v prostorách zámku na téma starých řeckých bájí a pověstí.
V zámku bylo vytvořeno interaktivní a multimediální muzeum, které nabízí mnoho různých programů. Tak jako ve většině zámků je zakázáno dotýkat se vystavených exponátů, v muzeu nové generace se řídí heslem: “Sahat na exponáty přikázáno!“
Při prohlídce zámku Orlík, který má bohatě zdobené interiéry a nádhernou zámeckou zahradu, děti uslyší mnoho zajímavých informací o jeho historii a rodu Schwarzenbergů. Výlet je zpestřen plavbou po Orlíku.
Zámek Děčín? Který stojí na pískovcové skále nabízí velké množství zajímavostí. Pro děti je zde připraven interaktivní program, který rozpracují ve škole a dále na zjištěné informace navazují při prohlídce zámku.
Hrad byl založen roku 1348 jako soukromé reprezentativní sídlo římského císaře a českého krále Karla IV. Až později pozměnil císař účel hradu coby klenotnice pro uschování říšských korunovačních klenotů a souboru svatých ostatků. Při prohlídce hradu děti uvidí kopie korunovačních klenotů, zjistí proč má hrad jednotlivé budovy a věže rozdílně vysoké a dozvědí se, kolika útokům hrad během své historie musel čelit. Na závěr děti navštíví muzeum voskových figurín s kaleidoskopickým kinem.
Křivoklát je jeden z nejstarších a nejvýznamnějších středověkých hradů českých knížat a Králů. Během prohlídky děti uslyší mnoho zajímavých informací o historii hradu i o době, kdy sloužil jako obávané vězení. Navštíví zachovalou mučírnu s mučícími nástroji a poslechnou si o dvorním alchymistovi Rudolfa II. Edwardu Kelleym. Po prohlídce zámku se děti projdou naučnou stezkou Brdatkou, kde mimo jiné zjistí, proč stezka nese toto jméno.
Zámek  je znám především jako hlavní a poslední sídlo následníka trůnu rakousko-uherského arcivévody Františka Ferdinanda d’Este, jehož zavraždění v Sarajevu bylo záminkou spuštění první světové války. Při prohlídce mohou děti vidět soukromé pokoje císaře nebo rozsáhlou loveckou sbírku. Pro zpestření programu si prohlédnou střelnici s pohyblivými terči a také se zastaví u medvědů, kteří na zámku žijí.
Zámek Loučeň je barokní zámek, který v současné době patří soukromé společnosti. Prohlídky zámkem vedou kostýmovaní průvodci, čímž je návštěva zámku pro děti ještě zajímavější. Po prohlídce na děti čeká 12 labyrintů v zámecké zahradě.
Zámek Nelahozeves je stavba ze 16. století patřící mezi nejvýznamnější pozdně renesanční objekty v Čechách. Na zámku je připraveno několik výstav, které jsou doplněné kreativními dílnami. Výběr programu závisí na věku dětí.
Zámek se zámeckým parkem ve městě Hořovice je původem raně barokní objekt. Prohlídka zámku je zpestřena výstavou hraček. K prohlídce je možné objednat buď vystoupení šermířské skupiny nebo ukázky historických řemesel.
Nejvýše položený královský hrad v Čechách nabízí k prohlídkovým programům dva interaktivní programy. První z nich je nazván „Staň se rytířem nebo princeznou“ a druhý „Staň se stavitelem hradu“.

Vánoce jsou za dveřmi

Největší společenskou událostí prosince, na níž každoročně dorazí okolo 2,5 milionu lidí, je od 15. století adventní trh, nazývaný podle oblíbené drážďanské štoly, německy Striezel. Je  pořádaný na Starém trhovém náměstí a v jeho středu pokaždé stojí krušnohorská vánoční pyramidy. Návštěvníci si můžou pochutnat na svařeném víně, punči, klobásách a mnoha dalších úžasně vypadajících dobrotách, jejichž vůně dodává trhům tu pravou vánoční atmosféru. Prodejci se předhánějí nabídkou velkého množství výrobků s vánoční tématikou. Návštěva trhů je spojena s procházkou historickým centrem města.
Od poloviny listopadu až do vánoc dochází k přeměně Vídně v kouzelné vánoční trhy. Vůně vánočního pečení a horký punč rozsvítí vánoční náladu. Na Vídeňském náměstí Rathausplatz vítá návštěvníky metr vysoký oblouk se svíčkami. Tradiční vánoční trhy se zhruba 150 prodejními stánky nabízí vánoční dárky, ozdoby na vánoční stromečky, umělecké řemeslné výrobky, kulinářské dobroty, sladkosti a nápoje pro zahřátí. Návštěva trhů je spojena s procházkou historickou částí města.
Regensburské vánoční trhy se rozprostírají na několika nazdobených náměstíčcích. Nejznámější jsou trhy na Lukréciině nebo Haidplatz náměstí a romantický trh na nádvoří zámku Thurnů a Taxisů z Regensburgu. Návštěvníci pocítí vánoční atmosféru obklopeni pestrými stánky, rozzářenými vánočními ozdobami a v neposlední řadě vůní svařáku a pražených mandlí. Zdejší speciality se neomezují jen na kulinářskou a kulturní oblast, ale představují také díla uměleckých řemesel jako je výroba svíček, keramických hrnců a foukání skla. V široké nabídce se nachází vše od adventních kalendářů až po vánoční panáčky vyrobené ze sušených švestek. Návštěva trhů je spojena s prohlídkou významných historických částí města.
V areálu svíčkárny Rodas můžete navštívit různé výrobní dílny, ve kterých si můžete sami vyrábět, tvořit a zdobit: svíčky, mýdla, koupelové soli, voskové pastelky, perníky a belgické čokolády. Také si můžete pohladit zvířátka, která žijí na zdejší minifarmě.
Kreativní exkurze do mýdlárny Boemi v Chrustencích u Berouna nabízí zajímavou příležitost, jak se zábavnou formou seznámit děti s ruční výrobou mýdel a dárkové kosmetiky. Vyrobit si můžete bylinná mýdla, krémy, koupelové soli, šumivé koule, balzámy a další doplňky do koupelen, které se dají krásné použít jako milý vánoční dárek.
Děti při návštěvě adventně vyzdobeného zámku Ratibořice ve vánočním čase zjistí mnoho informací o průběhu vánočních svátků na bývalém náchodském panství ve 2. polovině 19. století. V Rudrově mlýně v Babiččině údolí je obdobím Adventu a Vánoc na českém venkově provedou členové folklorního souboru Barunka. V budově vodního mandlu v sousedství mlýna se bude, jako každý rok, konat malý adventní trh, kde můžou zároveň posedět v hospůdce s tradičním sortimentem občerstvení. Na závěr můžete nahlédnout do „štědrovečerně“ vyzdobené Babiččiny světničky na Starém bělidle.
Navštivte s dětmi muzeum betlémů v Karlštejně, kde si po prohlídce mohou děti v Hravé dílničce pod vedením lektora vyrobit hezký vánoční dárek. Délka kurzu je 45-60 minut. Všechny kurzy jsou možné pouze včetně prohlídky muzea. Muzeum nabízí několik různých možností vyrábění: zdobeníí skleněných ozdob, macipánové modelování vánočních motivů, závěsná 3D ozdoba z papíru, závěsná látková koule, stavění papírového betlému s kulisou.
Navštivte s dětmi kouzelné skalní městečko a vyrobte si s nimi originální dárky z keramiky, které děti mohou použít jako milý vánoční dárek.
Ke konci roku se otevírá jinak uzavřená a neviditelná pekelná brána, kterou pronikají čerti do světa lidí a kterou je možné jeskyněmi vejít rovnou do pekla, přímo až k samotnému Luciferovi. V ten samý čas se otevírá i vstup do nebe, kde čeká Mikuláš s anděly i s hromadou dárků pro hodné děti. Děti předstupují před Lucifera zpovídají se ze svých hříchů, které jsou sepsány v knize hříchů. Hodné děti dále postupují k Mikulášovi, kde musí ukázat, že něco umí a za to pak dostanou nějakou dobrotu.
Jako každý rok mají děti možnost přijet do safari parku vánoční stromek a svou návštěvu spojit s prohlídkou stále expozice. Děti si ve třídě vytvoří jednu rozměrnější vánoční výzdobu a tu osobně dovezou do safari.