Překážky závodů ROCKI RACE

Zde je přehled překážek, které stavitelé tratí mohou použít při přípravě závodů. Seznam a rozložení pro jednotlivé závody se dozvíte vždy až na místě. Novinky budeme postupně do přehledu doplňovat.

Luk

Každý závodník vystřelí jednou na terč, v případě že nezasáhne, čeká ho handicap.

Áčko s lanem

Závodník vyleze pomocí lana na vrchol áčka a po žebříku na druhé straně slézá dolů. Překážka je povinná a bez handicapu.

Slackline

Závodník přejde slackline až k označenému místu. V případě pádu plní handicap.

Šplh po laně

Závodník vyšplhá k označenému místu, kterého se musí dotknout rukou. V případě nedosažení označeného místa nebo pádu plní handicap

Kontejner s pneumatikami

Běh skrz kontejner plný písku a pneumatik.

Hod kladivem

Závodník hází jednou na kovový štít, který musí zasáhnout. V případě, že mine, dělá handicap.

Zeď

Závodník musí přelézt dřevěnou zeď. Není povoleno, pomáhat si o postranní podpěry.

Bublina

Závodník musí překonat různé lanové překážky.

Housenka

Závodník překoná překážku přelezením nebo podlezením pneumatik, podle instrukcí dohlížející osoby .

Houpačka

Závodník musí přejít přes překážku bez pádu. V opačném případě plní handicap.

Pneumatiky

Závodník musí proběhnout pneumatikami. Je zakázáno šlapat na pneumatiky.

Nošení pneumatik

Závodník nese jednu nebo dvě pneumatiky vyznačenou tratí.

Bedny

Závodník překoná překážku pouze po jednotlivých bednách. V případě dotyku země plní handicap.

Áčko

Závodník překoná překážku po vyznačených chytech. V případě pádu plní hadnicap

Hadí žebřík

Závodník překoná první kulatinu horem další spodem a takto kulatiny střídá až k poslední. V případě dotyku země plní handicap. Kategorie KIDS přelézají kulatiny pouze horem.

Horizontální žebřík

Závodník překoná překážku ručkováním se zavěšenými nohami. V případě dotyku země plní handicap

Kýbl s vodou

Závodník naplní kýbl vodou a nese ho před tělem v natažených rukách po vyznačené trase. Vodu z kýble vylijí podle instrukcí dolížející osoby.

Tahání pneumatik

Závodník vytáhne pneumatiku pomocí lana k označenému místu a poté ji spustí zpět na zem.

Běh vodou

Závodník proběhne vyznačený úsek vodou.

Bradla

Závodník překoná překážku pouze za pomoci rukou. V případě dotyku země plní handicap.

Ručkování po horizontálním žebříku

Závodník překoná překážku ručkováním, bez použití nohou. V případě dotyku země plní handicap

Převracení pneumatiky

Závodník převrátí pneumatiku tam a zpět, dle instrukcí dohlížející osoby.

Pavučina

Závodník překoná překážku přelezením sítě nataženou mezi dřevěnými konstrukcemi.

Horizontální lano

Závodník přeleze po horizontálně nataženém laně. V případě dotyku země plní handicap.

Netopýr

Závodník překoná překážku přelezením se zavěšenými nohami. V případě dotyku země plní handicap.

Zavěšená síť

Závodník vyleze na most pomocí zavěšené sítě.

Vysoká zeď

Závodník překoná překážku přelezením bez dotyku postranní konstrukce.

Bahno

Závodník podleze bahnem natažené lano.

Auto

Závodník odtlačí auto k vyznačenému místu.

Pneumatiková síť

Závodník přeleze síť bez dotyku postranní konstrukce nebo stromu.