ROCKI RACE SPECIÁL - 29. 8. 2020

 • Všichni závodníci musí být řádně registrováni přes registrační formulář :
 • ONLINE REGISTRACE MOŽNÉ ZDE -> https://forms.gle/Wh7bfbJXMY6MPSrBA
 • Na místě bude možné se registrovat za příplatek 100 Kč 
 • V den závodu se musí každý závodník dostavit k prezentaci a odevzdat reverz. Děti budou mít reverz podepsaný zákonným zástupcem. Bez reverzu nebude nikdo vpuštěn na trať. Tímto dokumentem je potvrzeno, že odpovědnost za své děti i v průběhu závodu nesou jejich rodiče a že každý dospělý závodník vstupuje na trať na vlastní odpovědnost. Formulář byl pro závody Rocki race připraven právní zástupkyní společnosti ROC a reverzy ve stejném znění jsou běžně používány při všech OCR závodech v ČR.
 • BABY (ročník 2015 a mladší)
 • KIDS I (ročník 2014 – 2011)
 • KIDS II (2010 – 2007)
 • JUNIOR (ročník 2006 – 2003)
 • ADULTS (ročník 2002 a starší)

10:00 – Oficiální zahájení akce Rocki race Speciál – otevření registračního stanu pro kategorie Baby a Kids I

10:30 – rozcvičení s Valerií a představení tratě

11:00 – Start kategorie Baby a Kids I

12:00 – Stánky partnerských firem, občerstvení, malování na obličej

12:00 – otevření registračního stanu pro kategorie Kids II, Junior, Adults

14:00 – představení tratí a upřesnění pravidel k závodu

14:20 – Zumba s Valerií

14:30 – Start kategorie Kids II

15:00 – Start kategorie Junior a Adults

12:00 – 18:00 dílničky pro děti, sportovní zázemí

15:00 – Zahájení MiniRock Festu

17:00 – Ukončení závodu

17:30 – Oficiální vyhlášení na pódiu

23:00 – Předpokládané oficiální ukončení akce MiniRock Fest a Rocki race Speciál

10:00 – 15:00 Promo stánek společnosti Rocki outdoor company

12:00 – 18:00 V centru závodu budou během celého dne probíhat různé soutěže pro diváky, promo akce partnerských firem, exhibice sportovců a mnoho dalších                                  zajímavých aktivit.

12:00 – 22:00 V centru závodu bude umístěno několik stánků s občerstvením a prodejními stánky.

12:00 – 18:00 V centru závodu bude možné využít sportovní hřiště společnosti Decathlon a dílničky pro děti.                                                 

 • Na trať budou vpuštěni pouze závodníci řádně zaregistrovaní, se zaplaceným startovným a s podepsaným reverzem.
 • Je zakázáno, aby měl závodník jakékoliv pomůcky, které by ho mohly zvýhodnit jeho výkon na trati, jako jsou například boty s hroty.
 • Je zakázáno, jakkoliv omezovat ostatní závodníky.
 • Pomalejší závodníci by měli dát rychlejším závodníkům přednost při překonávání překážky a měli by jim také umožnit předběhnutí na trati.
 • Je zakázáno si, jakkoliv zkracovat trať, vyhýbat se překážkám nebo neplnit určené handicapy. Na vše dohlíží dobrovolníci. Při nedodržení předpisů závodníkem oznámí dobrovolník tuto skutečnost pořadateli a závodník bude diskvalifikován.
 • V případě zranění na trati nebo pocitu vyčerpání, informuje závodník nejbližšího dobrovolníka, který mu okamžitě poskytne pomoc.
 • Závodník musí dodržovat trať určenou pro svou kategorii.
 • Celý závod se uskuteční v duchu fair play. V případě, že by kterýkoliv závodník tuto myšlenku porušil, bude to znamenat jeho okamžitou diskvalifikaci.
 • Na každé překážce musí závodníci provést alespoň jeden pokus o její překonání, v případě, že se závodníkovi nepodaří překážku splnit, bude mu udělen handicap. Jsou ale povinné překážky, které lze splnit a není u nich určen handicap. Dobrovolníci na takových překážkách dohlédnout na to, aby závodník překážku splnil.
 • Rodičům není povoleno na trati pomáhat svým dětem, bránit ostatním závodníkům, odstrkovat je na překážkách nebo doporučovat svým dětem, aby na trati porušovali fair play.
 • Také prosíme rodiče, aby závod brali jako možnost pro jejich děti, prožít pěknou akci a získat medaili za výkon bez slziček a pocitu nesplnění požadavků některého z rodičů. Děkujeme.

Kategorie

Registrace přes systém

(do 28.8.2020)

Na místě bez online registrace předem

Baby           

250,- Kč

350,- Kč

Kids I.

350,- Kč

450,- Kč

Kids II.

350,- Kč

450,- Kč

Junior         

450,- Kč

550,- Kč

Adults         

850,- Kč

950,- Kč

 • Řádně zaregistrovaní závodníci přes on-line systém do 20.8.2020 obdrží u prezentace dárek ROCKI RACE Speciál s novým  a každý, kdo doběhne do cíle obdrží medaili ROCKI RACE Speciál 2020 a každá medaile bude označena tolika body, kolik závodník uběhne kol.
 • Pro všechny závodníky bude v cíli připravené malé občerstvení. První tři závodníci a závodnice ve všech kategoriích, obdrží další ceny.

Kategorie

Věk

Trasa

Překážky

Baby

Do 2015

1

15+

Kids I

2014 – 2011, 2010 – 2007

2+

20+

Kids II

2010 – 2007

3+

15 + krát počet kol

Junior

2006 – 2003

3+ krát počet kol

15 + krát počet kol

Adults

2002 a starší

3 + krát počet kol

15 + krát počet kol

 • Všichni účastníci musí být řádně zaregistrování prostřednictvím registračních formulářů na stránkách Rocki outdoor company. V den konání závodu se musí dostavit k prezentaci, kde obdrží startovní číslo, čip, pásku na ruku a tašku s propagačním materiálem sponzorských firem.
 • Každý závodník musí odevzdat reverz, bez kterého nebude na trať nikdo vpuštěn.
 • Před startem bude pro závodníky připraveno představení tratě s popisem překážek, aby závodníci věděli, co je na trati čeká.
 • Poté bude následovat společné zahřátí, rozcvičení a namotivování závodníků zumbou, kterou povede Mgr. Valerie Lažo.
 • Závodníci v kategoriích Baby a Kids I, budou seřazeni na start podle startovních čísel a budou startovat po 30 sekundách.  V kategoriích Kids II, Junior a  Adults budou startovat po  30 sekundách nebo po minutě, podle počtu závodníků.
 • Každý závodník, který doběhne do cíle obdrží medaili a malé občerstvení.
 • Po doběhnutí posledního závodníka v částech závodu budou vyhlášeni první tří závodníci.
 • Vzhledem k tomu, žev roce 2020 pořádame opět několik závodů, bude opět vyhlášena soutěž o titul Master of Rocki race 2020. Ten získají všichni závodníci, kteří se zúčastní v roce 2020 tří závodů ze série.
 • Zázemí bude vytvořeno na louce pod hrází Litovického rybníka v Hostivici.
 • V zázemí bude vytvořen prostor s různými sportovními aktivitami,  dílničky pro děti a bude zde postaveno několik divácky zajímavých překážek.
 • Během odpoledne se na pódiu prostřídá několik kapel.
 • Rocki race Speciál bude komentován a moderována z pódia, na kterém bude také docházet k vyhlašování jednotlivých kategorií. Před začátkem bude představena tratí s popisem překonávání jednotlivých překážek.

Rocki outdoor company s.r.o.,

Čsl. Armády 200, 253 01 Hostivice             

ICO: 07825692

Vedoucí závodu: Mgr. Michaela Rosenkranzová

Odpovědné osoby: Mgr. Michaela Rosenkranzová

Zástupce vedoucí závodu: Aneta Kořízková

Hlavní stavitel trati: Mgr. Martin Peťovský

Napsat komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment