ROCKI RACE A ROCKI DOG RACE HOSTIVICE - 10. 10. 2020

Všichni závodníci musí být řádně registrováni přes registrační formulář :

REGISTRACE NA ROCKI RACE – https://forms.gle/hZCEMz8zAoTGnHG97  

REGISTRACE NA DOG  ROCKI RACE https://forms.gle/daEMVjEDx2icGsPk7

 • Na místě bude možné se registrovat za příplatek 100 Kč 

V den závodu se musí každý závodník dostavit k prezentaci a odevzdat reverz. Děti budou mít reverz podepsaný zákonným zástupcem. Bez reverzu nebude nikdo vpuštěn na trať. Tímto dokumentem je potvrzeno, že odpovědnost za své děti i v průběhu závodu nesou jejich rodiče a že každý dospělý závodník vstupuje na trať na vlastní odpovědnost. Formulář byl pro závody Rocki race připraven právní zástupkyní společnosti ROC a reverzy ve stejném znění jsou běžně používány při všech OCR závodech v ČR.

 • Na trať budou vpuštěni pouze závodníci řádně zaregistrovaní, se zaplaceným startovným a s podepsaným reverzem.
 • reverz je připraven k vytištění pod odkazem zde -> Rocki race – reverz.

ONLINE REGISTRACE V TOMTO FORMULÁŘI –https://forms.gle/hZCEMz8zAoTGnHG97

BABY – ročník 2015 a mladší

KIDS 1 – ročník 2014 – 2011

KIDS 2 – ročník 2010 – 2007

JUNIOR  – ročník 2006 – 2003

ADULTS –  ročník 2002 a starší

 • LITTLE DOG – varianta pro malé psy
  • DÉLKA TRATĚ 3+ KM
 • BIG DOG – varianta pro velké psy
  • DÉLKA TRATĚ 3+ KM
 •  Trať bude 3 km dlouhá a bude na ní 30 překážek. Deset překážek bude překonávat člověk sám, deset překážek bude určených oběma a deset překážek bude pouze pro psa. V cíli obdrží závodníci medaile a každý pes získá speciální dobrotu.

8:30 – Otevření registrace
závodníků kategorie Baby

9:00 – Oficiální zahájení akce,
proslovy pořadatelů a partnerů akce

9:10 – Proslov a uvítání závodníků
paní starostkou

9:20 – Představení tratě pro
kategorii Baby
9:30 – Zumba s Valerií – příprava a namotivování závodníků před
startem

9:30 – Uzavření registrací kategorie
Baby

9:40 – Otevření registrací kategorie
Kids
9:45 – Start kategorie Baby

10:30 – Představení tratě pro
kategorii Kids

10:45 – Zumba s Valerií –
příprava a namotivování závodníků před startem

10:45 – Uzavření registrací kategorie
Kids

11.00 – Start kategorie Kids

10:55 – Otevření registrace
závodníků Junior a Adults

12:30 – Představení tratě pro
kategorii Junior

12:40 – Zumba s Valerií – příprava a
namotivování závodníků před startem

12:40 – Uzavření registrace kategorie
Junior

12:45 – Start kategorie Junior

14:00 – Představení tratě závodníkům
kategorie Adults

14:10 – Zumba s Valerií – příprava a
namotivování závodníků před startem

14:25 – Start kategorie Adults

15:00 – Otevření registrace pro závod
Rocki dog race

16:00 – Uzavření registrace Rocki dog
race

16:30 – Předpokládané doběhnutí
posledního závodníka kategorie Adults

17:00 –  Start závodu Rocki dog race

18:30 –  Předpokládané doběhnutí posledního závodníka
závodu Rocki dog race

19:30 – Předpokládané oficiální
ukončení akce

10:00 – 15:00 – Promo stánek společnosti Rocki outdoor company

10:00 – 17:00 – V centru závodu budou  během celého dne probíhat různé soutěže pro diváky, promo akce partnerských firem, exhibice sportovců a mnoho dalších zajímavých aktivit. 

10:00 – 17:30 – V centru závodu bude umístěno několik stánků s občertvením a prodejní stánky

10:00 – 17:30 – V centru závpdu bude možné využít sportovní hriště společnosti Decathlon a dílničky pro děti

 

 • Na trať budou vpuštěni pouze závodníci řádně zaregistrovaní, se zaplaceným startovným a s podepsaným reverzem.
 • reverz je připraven k vytištění pod odkazem Rocki race – reverz.
 • Je zakázáno, aby měl závodník jakékoliv pomůcky, které by ho mohly zvýhodnit jeho výkon na trati, jako jsou například boty s hroty.
 •  Pomalejší závodníci by měli dát rychlejším závodníkům přednost při překonávání překážky a měli by jim také umožnit předběhnutí na trati.
 • Je zakázáno si, jakkoliv zkracovat trať, vyhýbat se překážkám nebo neplnit určené handicapy. Na vše dohlíží dobrovolníci. Při nedodržení předpisů závodníkem oznámí dobrovolník tuto skutečnost pořadateli a závodník bude diskvalifikován.
 • V případě zranění na trati nebo pocitu vyčerpání, informuje závodník nejbližšího dobrovolníka, který mu okamžitě poskytne pomoc.
 • Závodník musí dodržovat trať určenou pro svou kategorii.
 • Celý závod se uskuteční v duchu fair play. V případě, že by kterýkoliv závodník tuto myšlenku porušil, bude to znamenat jeho okamžitou diskvalifikaci.
 • Na každé překážce musí závodníci provést alespoň jeden pokus o její překonání, v případě, že se závodníkovi nepodaří překážku splnit, bude mu udělen handicap. Jsou ale povinné překážky, které lze splnit a není u nich určen handicap. Dobrovolníci na takových překážkách dohlédnout na to, aby závodník překážku splnil.
 • Rodičům není povoleno na trati pomáhat svým dětem, bránit ostatním závodníkům, odstrkovat je na překážkách nebo doporučovat svým dětem, aby na trati porušovali fair play.
 •  Také prosíme rodiče, aby závod brali jako možnost pro jejich děti, prožít pěknou akci a získat medaili za výkon bez slziček a pocitu nesplnění požadavků některého z rodičů. Děkujeme.
 • Je zakázáno, jakkoliv omezovat ostatní závodníky.

Kategorie

Registrace přes on-line systém

(do 1. 10. 2020)

Na místě

Baby           

250,- Kč

350,- Kč

Kids           

350,- Kč

450,- Kč

Junior         

450,- Kč

550,- Kč

Adults         

850,- Kč

950,- Kč

 • Startovné na závod  ROCKI DOG RACE je jednotné pro obě kategorie 600KČ
 • Řádně zaregistrovaní závodníci přes on-line systém do 1.10.2020 obdrží tričko ROCKI RACE s novým designem pro rok 2020 
 • Každý, kdo doběhne do cíle obdrží medaili ROCKI RACE 2020.
 • První tři závodníci a závodnice ve všech kategoriích, obdrží další ceny. 
 • Pro všechny závodníky bude v cíli připravené malé občerstvení. 

Kategorie

Věk

Trasa

Překážky

Baby

Do 2015

1

15+

Kids I, II

2014 – 2011, 2010 – 2007

3+

20+

Junior

2006 – 2003

5+

25+

Adults

2002 a starší

7+

30+

 • Všichni účastníci musí být řádně zaregistrování prostřednictvím registračních formulářů na stránkách Rocki outdoor company. 
 • V den konání závodu se musí  dostavit k prezentaci, kde obdrží startovní číslo, čip a tašku s propagačním materiálem sponzorských firem.
 • Každý závodník musí odevzdat reverz, bez kterého nebude na trať nikdo vpuštěn.
 • Před startem bude pro závodníky připraveno představení tratě s popisem překážek, aby závodníci věděli, co je na trati čeká.
 • Poté bude následovat společné zahřátí, rozcvičení a namotivování závodníků zumbou, kterou povede Mgr. Valerie Lažo.
 • Závodníci budou seřazeni na start podle startovních čísel a budou startovat po 20 sekundách v kategorii Adults po 30 sekundách. Každý závodník, který doběhne do cíle obdrží medaili a malé občerstvení.
 • Po doběhnutí posledního závodníka v jednotlivých kategoriích budou vyhlášeni první tří závodníci.
 • Vzhledem k tomu, že budeme v roce 2020 pořádat opět několik závodů, bude opět vyhlášena soutěž o titul Master of Rocki race 2020. Ten získají všichni závodníci, kteří se zúčastní v roce 2020 tří závodů ze série.
 • Během říjnového závodu připravíme trať pro závod Rocki dog race, při kterém poběží závodník se psem. Trať bude 3 km dlouhá a bude na ní 30 překážek. Deset překážek bude překonávat člověk sám, deset překážek bude určených oběma a deset překážek bude pouze pro psa. V cíli obdrží závodníci medaile a každý pes získá speciální dobrotu.
 •  Zázemí bude vytvořeno na náměstí v Hostivici. Pro všechny účastníky zde bude vytvořeno několik sportovních aktivit.
 •  Celá akce bude komentována a moderována z pódia, na kterém bude také docházet k vyhlašování jednotlivých kategorií.
 • Před začátkem závodu všech kategorií zde bude probíhat představení tratí s popisem překonávání jednotlivých překážek

Rocki outdoor company s.r.o.,

Čsl. Armády 200, 253 01 Hostivice             

ICO: 07825692

Vedoucí závodu: Mgr. Michaela Rosenkranzová

Odpovědné osoby: Mgr. Michaela Rosenkranzová

Zástupce vedoucí závodu: Aneta Kořízková

Hlavní stavitel trati: Mgr. Martin Peťovský

Napsat komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment