ROCKI RACE POKOVIĎÁK - HOSTIVICE

 • Všichni závodníci musí být řádně registrováni přes registrační formulář :
 • ONLINE REGISTRACE MOŽNÉ ZDE -> https://forms.gle/7LBhFYfdKKmoDa1U9 
 • Na místě bude možné se registrovat za příplatek 100 Kč 
 • V den závodu se musí každý závodník dostavit k prezentaci a odevzdat reverz. Děti budou mít reverz podepsaný zákonným zástupcem. Bez reverzu nebude nikdo vpuštěn na trať. Tímto dokumentem je potvrzeno, že odpovědnost za své děti i v průběhu závodu nesou jejich rodiče a že každý dospělý závodník vstupuje na trať na vlastní odpovědnost. Formulář byl pro závody Rocki race připraven právní zástupkyní společnosti ROC a reverzy ve stejném znění jsou běžně používány při všech OCR závodech v ČR
 • Revers ke stažení ZDE
 • BABY (ročník 2016 a mladší)
 • KIDS I (ročník 2015 – 2012)
 • KIDS II (2011 – 2008)
 • JUNIOR (ročník 2007 – 2004)
 • ADULTS (ročník 2003 a starší)

.

9:00 – otevření registrací pro kategorie Baby, Kids I. a Kids II.

9:45 – představení tratě pro kategorie Baby

10:00 – start kategorie Baby

10:45 – představení tratě pro kategorii Kids I.

11:00 – start kategorie Kids I.

11:45 – představení tratě pro kategorii Kids II.

12:00 – start kategorie Kids II.

12:00 – otevření registrace pro kategorii Junior a Adults

12:30 – představení tratě pro kategorii Junior a Adults

13:00 – start kategorie Junior

14:00 – Start kategorie Adults

18:00 – předpokládaný závěr akce

 • Na trať budou vpuštěni pouze závodníci řádně zaregistrovaní, se zaplaceným startovným a s podepsaným reverzem.
 • Je zakázáno, aby měl závodník jakékoliv pomůcky, které by ho mohly zvýhodnit jeho výkon na trati, jako jsou například boty s hroty.
 • Je zakázáno, jakkoliv omezovat ostatní závodníky.
 • Pomalejší závodníci by měli dát rychlejším závodníkům přednost při překonávání překážky a měli by jim také umožnit předběhnutí na trati.
 • Je zakázáno si, jakkoliv zkracovat trať, vyhýbat se překážkám nebo neplnit určené

handicapy. Na vše dohlíží dobrovolníci. Při nedodržení předpisů závodníkem oznámí dobrovolník tuto skutečnost pořadateli a závodník bude diskvalifikován.

 • V případě zranění na trati nebo pocitu vyčerpání, informuje závodník nejbližšího dobrovolníka, který mu okamžitě poskytne pomoc.
 • Závodník musí dodržovat trať určenou pro svou kategorii.
 • Celý závod se uskuteční v duchu fair play. V případě, že by kterýkoliv závodník tuto

myšlenku porušil, bude to znamenat jeho okamžitou diskvalifikaci.

 • Na každé překážce musí závodníci provést alespoň jeden pokus o její překonání, v případě, že se závodníkovi nepodaří překážku splnit, bude mu udělen handicap. Jsou ale povinné překážky, které lze splnit a není u nich určen handicap. Dobrovolníci na takových překážkách dohlédnout na to, aby závodník překážku splnil.
 • Rodičům není povoleno na trati pomáhat svým dětem, bránit ostatním závodníkům, odstrkovat je na překážkách nebo doporučovat svým dětem, aby na trati porušovali fair play.
 • Také prosíme rodiče, aby závod brali jako možnost pro jejich děti, prožít pěknou akci a získat medaili za výkon bez slziček a pocitu nesplnění požadavků některého z rodičů. Děkujeme.

Kategorie

Startovné pro Rocki race Pokoviďák

Baby           

250,- Kč

Kids           

350,- Kč

Junior         

450,- Kč

Adults         

850,- Kč

Každý, kdo doběhne do cíle, obdrží medaili ROCKI RACE 2021.

Pro všechny závodníky bude v cíli připravené malé občerstvení.

První tři závodníci a závodnice ve všech kategoriích, obdrží další ceny, které budou závodníkům předány v rámci hygienických podmínek bez slavnostního ceremoniálu.

Kategorie

Věk

Trasa

Překážky

Baby

Do 2016

1+

10+

Kids I

2015 – 2012

2+

20+

Kids II

2011-2008

3+

20+

Junior

2007 – 2004

5+

25+ = 1 kolo

Adults

2003 a starší

5+

25+ = 1 kolo

   Závodníci se mohou registrovat prostřednictvím registračních formulářů na stránkách Rocki outdoor company, aby urychlili práci dobrovolníků v registračním stanu. V den konání závodu se musí každý dostavit k prezentaci, kde zaplatí startovné a kde obdrží startovní číslo. Kategorie Junior a Adults také pásku na ruku pro zaznamenávání kol, které každý závodník uběhne.

     Každý závodník musí odevzdat reverz, bez kterého nebude na trať nikdo vpuštěn. Tímto dokumentem potvrzuje, že si je vědom možnosti zranění na trati a že v případě zranění neponese Rocki outdoor company žádné následky. Dále podepíše dokument, ve kterém svým podpisem potvrdí, že dodorží všechna pravidla závodu, poběží po vyznačené trati a překoná všechny překážky na trati tak, jak bude uvedeno na tabuli s informacemi o trati. Dále svým podpisem potvrdí, že se závodu zúčastní v duchu fair play.

     Před startem bude pro závodníky připraveno představení tratě s popisem překážek, aby závodníci věděli, co je na trati čeká. Informační tabule bude umístěna vedle registračního stanu. Každý si před startem nastuduje, jakým způsobem se jednotlivé překážky překonávají.

Trať bude vyznačena páskou Rocki race. Značení bude vytvořené tak, aby každý závodník přesně věděl, kudy má běžet. U handicapovaných překážek bude informace o trestu, který závodník musí splnit.

     V kategoriích junior a Adults běží závodník tolik kol, kolik sám zvládne a to s následujícími omezeními.

 • Každá handicapovaná překážka, kterou závodník nesplní, znamená jeden trestný bod. Po pěti trestných bodech závodník svůj závod končí. Doběhne poslední kolo a proběhne cílem, kde získá medaili, bude mu odebrána páska a dostane malé občerstvení.
 • Na trati smí být závodník maximálně 2 hodiny.
 • Závodník musí doběhnout do cíle před 18. hodinou.

     V případě většího množství závodníků na startu budou seřazeni podle startovních čísel a startovat nejdříve po dvou minutách.

           Závodníkům budeme zaznamenávat čas a počet uběhnutých km.

      Každý závodník, který dokončí trať, získá v cíli Rocki race medaili a malé občerstvení.

             Na webových stránkách a na našem FB budeme zveřejňovat aktuální 

      výsledky všech kategorií.

 • Závody jednotlivých kategorií budou uspořádány v takovém časovém rozmezí, aby bylo zajištěno co nejmenší množství závodníků v zázemí během celého dne.
 • Závodníci budou na vyzvání podle startovních čísel přicházet jednotlivě na start. Startovat budou intervalově s 2 metrovými rozestupy.
 • Při závodě dětských kategorií budou mít dobrovolníci na trati respirátor, aby mohli dětem pomáhat při překonávání překážek.
 • Celá akce bude zajištěna tak, aby docházelo k minimální kontaktu zúčastněných osob.
 • Vše bude probíhat ve venkovních prostorách.
 • Na akci nebudeme nabízet žádné služby ani nebude k dispozici úschovna zavazadel.
 • Medaile si budou závodníci brát samostatně z připraveného stojanu.
 • U registračního stanu bude vytvořen koridor, kterým budou závodníci přicházet k prezentaci před startem.
 • Moderátor akce bude žádat závodníky, aby ihned po doběhnutí svého závodu opustili centrum závodu, čímž bude zajištěno střídání závodníků v zázemí závodu během celého dne.
 • Organizátoři budou dbát na dodržování všech pravidel, která budou platná v době konání závodu.
 • Hlavním cílem akce je podpořit návrat sportu do života lidí po dlouhodobém nouzovém stavu, vyhlášeném vládou ČR a to v souladu s potřebnými bezpečnostními pravidly pro pořádání hromadných akcí a akcí pro děti.

 Rocki outdoor company s.r.o.,

 Čsl. Armády 200, 253 01 Hostivice   

         

ICO: 07825692

 

Vedoucí závodu: Mgr. Michaela Rosenkranzová

Odpovědné osoby: Mgr. Michaela Rosenkranzová

Administrativní záležitosti: Aneta Kořízková

Hlavní stavitel trati: Filip-Daniel Kittl

 

Napsat komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment