Hostivice

Datum: 12.10.2019

Kategorie

 • BABY (ročník 2013 a mladší)
 • KIDS (ročník 2012 - 2008)
 • JUNIOR (ročník 2007 - 2002)
 • ADULTS (ročník 2001 a starší)

Předběžný harmonogram

8:30 – Otevření registrace závodníků kategorie Baby

9:00 – Oficiální zahájení akce, proslovy pořadatelů a partnerů akce

9:10 – Proslov a uvítání závodníků paní starostkou

9:20 – Představení tratě pro kategorii Baby

9:30 – Zumba s Valerií – příprava a namotivování závodníků před startem

9:30 – Uzavření registrací kategorie Baby

9:40 – Otevření registrací kategorie Kids

9:45 – Start kategorie Baby

10:30 – Představení tratě pro kategorii Kids

10:45 – Zumba s Valerií – příprava a namotivování závodníků před startem

10:45 – Uzavření registrací kategorie Kids

11.00 – Start kategorie Kids

10:55 – Otevření registrace závodníků Junior a Adults

12:30 – Představení tratě pro kategorii Junior

12:40 – Zumba s Valerií – příprava a namotivování závodníků před startem 

12:40 – Uzavření registrace kategorie Junior

12:45 – Start kategorie Junior

14:00 – Představení tratě závodníkům kategorie Adults

14:10 – Zumba s Valerií – příprava a namotivování závodníků před startem

14:25 – Start kategorie Adults

16:30 – Předpokládané doběhnutí posledního závodníka kategorie Adults 

17:30 – Předpokládané oficiální ukončení akce

 

Závodníci, kteří se umístí na prvních třech pozicích a výsledný tým každé kategorie budou vyhlášeni přibližně 15 minut po doběhnutí posledního závodníka v kategorii v centru závod.

 

Doprovodný program

10:00 – 15:00 

Promo stánek společnosti Rocki outdoor company s prodej registrací na Rocki race Letňany 

 

10:00 – 17:00

V centru závodu budou běhe celého dne probíhat různé soutěže pro diváky, promo akce partnerských firem, Exhibice sportovců a mnoho dalších zajímavých aktivit.

 

10:00 – 17:30

V centru závodu bude umístěno několik stánků s občerstvením a prodejními stánky.

 

13:00 

Oficiální představení nového OCR projektu společnosti Rocki outdoor company s.r.o. a otevření prodeje registrací v promo stánku ROCKI s.r.o.

 

Důležité informace

Každý závodník musí být řádně zaregistrován, přes registrační formulář. Na základě
registrace obdrží do emailu platební údaje a určenou částku podle kategorie musí do sedmi
dnů zaplatit na uvedené číslo, s přiděleným variabilním symbolem. Teprve v tuto chvíli je
registrace platná. Do emailu Vám přijde informace o obdržení platby a zaregistrování
závodníka.
S sebou v den závodu doneste podepsaný reverz. Bez něj nebude závodník na start
vpuštěn.

Pravidla

 • Na trať bude vpuštěn pouze závodník řádně zaregistrovaný, se zaplacenou zálohou apodepsaným reverzem.

 •  Je zakázáno, aby měl závodník jakékoliv pomůcky, které by ho mohly zvýhodnit jeho

  výkon na trati, jako jsou například boty s hroty.

 •  Je zakázáno jakkoliv omezovat ostatní závodníky.

 •  Pomalejší závodníci by měli dát rychlejším závodníkům přednost při překonávání

  překážky a měli by jim také umožnit předběhnutí na trati.

 •  Je zakázáno si jakkoliv zkracovat trať, vyhýbat se překážkám nebo neplnit určené

  handicapy. Na vše dohlíží dobrovolníci a při nedodržení předpisů závodníkem

  oznámí tuto skutečnost pořadateli a závodník bude diskvalifikován.

 •  V případě zranění na trati nebo pocitu vyčerpání, informuje závodník nejbližšího 
  dobrovolníka, který mu okamžitě poskytne pomoc.

 •  Závodník musí dodržovat trať určenou pro svou kategorii.

 •  Celý závod se uskuteční v duchu fair play. V případě, že by kterýkoliv závodník tuto

  myšlenku porušil, bude to znamenat jeho okamžitou diskvalifikaci

 • Registrace budou oddělené pro jednotlivé kategorie, aby se zamezilo vzniku front. Prosím zkuste toto respektovat. U registrace obdržíte tašku s čipem, trikem (pokud se zaregistrujete včas) a propagačním materiálem.

 • V případě registrace na místě zaplatíte navíc ke startovnému poplatek ve výši 100,- Kč a vyplníte registrační formulář. Spolu s ním odevzdáte také potvrzený reverz. Oba tyto formuláře vyplňte prosím stranou. Urychlíte tak práci dobrovolníků na registracích.

 • reverz je připraven k vytištění pod odkazem Rocki race – reverz.

Zajištění závodu

Každý závodník musí být řádně zaregistrován, přes registrační formulář. Na základě
registrace obdrží do emailu platební údaje a určenou částku podle kategorie musí do sedmi
dnů zaplatit na uvedené číslo, s přiděleným variabilním symbolem. Teprve v tuto chvíli je
registrace platná. Do emailu Vám přijde informace o obdržení platby a zaregistrování
závodníka.
S sebou v den závodu doneste podepsaný reverz. Bez něj nebude závodník na start
vpuštěn.

Zázemí

Zázemí bude vytvořeno na náměstí v Hostivici. Pro všechny účastníky zde bude vytvořeno několik sportovních aktivit. 

Celá akce bude komentována a moderována z pódia, na kterém bude také docházet k vyhlašování jednotlivých kategorií. Před začátkem závodu všech kategorií zde bude probíhat představení tratí s popisem překonávání jednotlivých překážek.

Firma České mobilní toalety poskytne na akci mobilní toalety. 

Již jsme oslovili firmy s občerstvením, které by si na akci postavily stánek a informovali jsme hostivické stravovací zařízení o konání závodu. 

Průběh závodu

Všichni účastníci musí být řádně zaregistrování prostřednictvím registračních formulářů na stránkách Rocki outdoor company. V den konání závodu se musí dostavit k prezentaci, kde obdrží startovní číslo, čip a tašku s propagačním materiálem sponzorských firem. 

     Každý závodník musí odevzdat reverz, bez kterého nebude na trať nikdo vpuštěn.

     Před startem bude pro závodníky připraveno představení tratě s popisem překážek, aby závodníci věděli, co je na trati čeká.

     Poté bude následovat společné zahřátí, rozcvičení a namotivování závodníků zumbou, kterou povede Mgr. Valerie Lažo.

     Závodníci budou seřazeni na start podle startovních čísel a budou startovat po 15 sekundách v kategorii Adults po 20 sekundách. Každý závodník, který doběhne do cíle obdrží medaili a malé občerstvení.

     Po doběhnutí posledního závodníka v jednotlivých kategoriích budou vyhlášeni první tří závodníci.

     Zájemci mohou tvořit desetičlenné týmy, ze kterých bude v každé kategorii vyhlášen nejlepší tým a ten získá pohár pro vítěze a každý závodník získá cenu.

     Vzhledem k tomu, že pořádáme v tomto roce již čtvrtý závod, vyhlásili jsme soutěž o titul Master of Rocki race 2019, který získají všichni závodníci, kteří poběží třetí závod v roce 2019. 

 

Tratě

Všechny tratě povedou z náměstí kolem ZŠ Hostivice, využijeme workoutové hřiště na louce před školou. Dále povedeme tratě směrem k Litovickém rybníku a každá kategorie bude mít část svého závodu vedený různě dlouhým úsekem v lesích kolem hostivických rybníků. Cíl bud u všech tratí opět na Husově náměstí, kde bude postaveno ještě několik divácky zajímavých překážek.

Na každé trati budou různě obtížné překážky. Každý závodník se musí pokusit splnit všechny překážky, pokud se mu nepodaří některou splnit, bude mu dobrovolníkem na překážce určeno, jaký má splnit handicap. Rychlost pohybu po trati a překonávání překážek je na individuálních schopnostech a možnostech každého závodníka. Platí ale, že by pomalejší závodník, jehož cílem není umístit se na prvních třech pozicích, měl dát přednost rychlejším závodníkům. Cílem ale je především to, aby každý svůj závod ukončil.

Baby

Kids

Junior

Adults

Ceny a odměny

Prvních 50 řádně zaregistrovaných závodníků obdrží tričko ROCKI RACE a každý, kdo doběhne do cíle obdrží medaili ROCKI RACE 2019. Pro všechny závodníky bude v cíli připravené malé občerstvení. První tři závodníci a závodnice ve všech kategoriích, obdrží další ceny, které věnuje společnost Decathlon.

     Nejlepší tým v každé kategorii získá pohár a každý člen týmu obdrží odměnu.

     Výherci všech soutěží v doprovodném programu a všichni malí závodníci, kteří zdolají opičí dráhu, budou odměňováni menšími medailemi se symbolem ROCKI RACE.

Ceny registrací

kategorieonlinena místě
BABY250350
KIDS350450
JUNIOR450550
ADULTS850950

Prvních 50 zaregistrovaných závodníků, kteří budou mít řádně uhrazenou platbu za registraci, dostane triko ROKCI RACE.

Trika budou k prodeji na stánku ROCKI RACE, kde bude možné také přihlásit děti na OCR outdoorový kurz. Po složení zálohy ve výši 1500,- Kč na místě, bude těmto účastníkům OCR kurzu odečteno 5% z celkové ceny a následně odečteno od doplatku.

Týmy, které zaregistrují více než deset členů, získají slevu 10 %. Je ale potřeba zaregistrovat tým pomocí formuláře pro hromadnou registraci a odeslat do emailu rockirace@seznam.cz. Do předmětu uveďte: Hromadná registrace – Místo konání závodu

Registrace

Online registrace jsou uzavřeny.
Další registrace bude možné provést na místě.