Folimanka - Praha 2

Akce se koná pod záštitou místostarosty Prahy 2 Ing. Jaroslava Šolce

Datum: 7.9.2019
Místo: Park Folimanka
Čas: 8:00 – cca 18:00

Kategorie

 • KIDS I (ročník 2013 - 2011)
 • KIDS II (ročník 2010 - 2008)
 • JUNIOR I (ročník 2007 - 2005)
 • JUNIOR II (ročník 2004 - 2002)

Pro děti v kategorii Kids bude připravena jedna délka tratě a vyhodnocovat je budeme jako Kids I (2012, 2011) a Kids II (2010, 2009, 2008). U kategorie Junior bude také jedna délka tratě a vyhodnocovat budeme Junior I (2007, 2006, 2005) a Junior II (2004, 2003, 2002), zvlášť dívky a chlapce.

Popis

Pro závodníky budou připraveny 2 tratě. První trať, a to pro kategorie KIDS I a KIDS II o délce 2+ km s 15+ překážkami. Druhá trať, o délce 3+ km a 20+překážkami pro kategorie JUNIOR I. a JUNIOR II. Tratě na sebe budou navazovat. Dispozice parku je taková, že z místa STARTU a CÍLE budou závodníci v některých částech tratě vidět.

Co čeká na závodníky

Závod je vymyšlen tak, aby si děti opravdu užily svou cestu pro medaili. Nepřemýšlejte nad tím, že by trať mohla být dlouhá nebo překážky náročné. Přihlaste své děti s tím, že samo sobě dokáže, že má na to takový závod dokázat zaběhnout. Čas není rozhodující, důležité je dostat se do cíle, a to v jakémkoliv časovém rozmezí. Jestli závodníci trať poběží, půjdou nebo se budou plazit je pouze na nich. Překážky jsou vyrobené ze dřeva a z jiných přírodních materiálů. Všechny jsou zvládnutelné a pokud ne, pak si přeci každý závodník rád splní nějaký handicap. Jednoduše řečeno: 

„Závod je určen pro každého, není důležité pokořit limity, je důležité dostat se do cíle a ucítit uznání všech přihlížejících ve chvíli, kdy bude závodníkovi na krk pověšena medaile.“

Přehled překážek, které mohou být v závodu použity najdete v sekci ROCKI RACE-překážky.

Zabezpečení závodu

Zabezpečení závodu

Každou překážku, místa křížení tratí a potencionálně nebezpečná místa bude zabezpečovat minimálně jeden dobrovolník, který bude dbát na to, aby děti překážku překonali bezpečně. V centru závodu bude stan Českého červeného kříže.

Měření a start závodu

Startovat se bude každých 15 sekund ve všech čtyřech kategoriích. Závod bude měřen pomocí čipů.

Kapacita

všech čtyřech kategoriích je kapacita 250 dětí. Celkem by se tedy mělo závodu zúčastnit maximálně 1000 dětí ve věku 6-17 let. V případě individuální žádosti o zařazení mladších nebo starších závodníků nás kontaktujte na rockirace@seznam.cz.

S sebou

Sportovní oblečení a pevnou, neklouzavou sportovní obuv Je zakázáno mít obuv s hroty. Doporučujeme rychle schnoucí oblečení. Věci na převlečení a přezutí po závodě. Mycí potřeby a ručník. Pytel na špinavé oblečení a obuv.

Doprovodný program

Během celého dne bude pro rodiče, známé, kamarády i ty nejmenší připravený nejrůznější doprovodný program. Už teď se můžete těšit na 2-3 bloky cvičení pro dospělé, malování n obličej, ženy na kosmetické poradenství s nezávislou kosmetickou poradkyní MaryKay. Pro ty nejmenší bude připravena opičí dráha. Veškerý program budete moci pozorovat z pohodlí designové zahradní dřevostavby-stavebnice Qubioo.

Ceny

Každý závodník obdrží tričko ROCKI RACE 2019 a každý kdo doběhne do cíle obdrží medaili. Pro všechny závodníky bude v cíli připravené malé občerstvení. První tři chlapci a první tři dívky, ve všech čtyřech kategoriích, obdrží další ceny.

Zázemí

Šatny a záchody pro závodníky se budou nacházet v budově USK Praha.

Tratě

Důležité informace

Každý závodník musí být řádně zaregistrován, přes registrační formulář. Na základě
registrace obdrží do emailu platební údaje a určenou částku podle kategorie musí do sedmi
dnů zaplatit na uvedené číslo, s přiděleným variabilním symbolem. Teprve v tuto chvíli je
registrace platná. Do emailu Vám přijde informace o obdržení platby a zaregistrování
závodníka.
S sebou v den závodu doneste podepsaný reverz. Bez něj nebude závodník na start
vpuštěn.

Pravidla

 • Na trať bude vpuštěn pouze závodník řádně zaregistrovaný, se zaplacenou zálohou apodepsaným reverzem.

 •  Je zakázáno, aby měl závodník jakékoliv pomůcky, které by ho mohly zvýhodnit jeho

  výkon na trati, jako jsou například boty s hroty.

 •  Je zakázáno jakkoliv omezovat ostatní závodníky.

 •  Pomalejší závodníci by měli dát rychlejším závodníkům přednost při překonávání

  překážky a měli by jim také umožnit předběhnutí na trati.

 •  Je zakázáno si jakkoliv zkracovat trať, vyhýbat se překážkám nebo neplnit určené

  handicapy. Na vše dohlíží dobrovolníci a při nedodržení předpisů závodníkem

  oznámí tuto skutečnost pořadateli a závodník bude diskvalifikován.

 •  V případě zranění na trati nebo pocitu vyčerpání, informuje závodník nejbližšího 
  dobrovolníka, který mu okamžitě poskytne pomoc.

 •  Závodník musí dodržovat trať určenou pro svou kategorii.

 • Celý závod se uskuteční v duchu fair play. V případě, že by kterýkoliv závodník tuto

  myšlenku porušil, bude to znamenat jeho okamžitou diskvalifikaci

 • Registrace budou oddělené pro jednotlivé kategorie, aby se zamezilo vzniku front. Prosím zkuste toto respektovat. U registrace obdržíte tašku s čipem, trikem (pokud se zaregistrujete včas) a propagačním materiálem.

 • V případě registrace na místě zaplatíte navíc ke startovnému poplatek ve výši 100,- Kč a vyplníte registrační formulář. Spolu s ním odevzdáte také potvrzený reverz. Oba tyto formuláře vyplňte prosím stranou. Urychlíte tak práci dobrovolníků na registracích.

 • reverz je připraven k vytištění pod odkazem Rocki race – reverz.

Ceny registrací

kategorieonlinena místě
KIDS I300400
KIDS II300400
JUNIOR I400500
JUNIOR II400500

Trika budou k prodeji na stánku ROCKI RACE, kde bude možné také přihlásit děti na OCR outdoorový kurz. Po složení zálohy ve výši 1500,- Kč na místě, bude těmto účastníkům OCR kurzu odečteno 5% z celkové ceny a následně odečteno od doplatku.

Týmy, které zaregistrují více než deset členů, získají slevu 10 %. Je ale potřeba zaregistrovat tým pomocí formuláře pro hromadnou registraci a odeslat do emailu rockirace@seznam.cz. Do předmětu uveďte: Hromadná registrace – Místo konání závodu

Registrace

Registrace byly ukončeny.