Barbora - Teplice

Datum: 22.6.2019
Místo: Vodní nádrž Barbora
Čas: 8:00 – 18:00

Kategorie

 • KIDS (ročník 2008 a mladší)
 • JUNIOR (ročník 2007 - 2002)
 • ADULTS (ročník 2001 a starší)

Průběžný harmonogram

8:00   – Otevření registrace závodníků kategorií KIDS
9:00   – Představení tratí KIDS
9:15   – Příprava závodníků kategorií KIDS
9:30   – Start kategorií KIDS
10:00 – Otevření registrace závodníků Junior
11:00 – Představení tratí kategorie Junior
11:15 – Příprava závodníků kategorie Junior
11:30 – Start kategorie Junior
12:00 
Vyhlášení kategorie Kids (cca 30 minut po doběhnutí posledního závodníka v kategorii)

12:30  Otevření registrace závodníků Adults

13:15  Vyhlášení kategorie Junior (cca 30 minut po doběhnutí posledního závodníka v kategorii)

13:30 – Představení tratí kategorie Adults
13:45 – Příprava závodníků kategorie Adults

14:00 – Start kategorie Adults

17:00  Vyhlášení kategorie Adults (cca 30 minut po doběhnutí posledního závodníka v kategorii) 

18:00 – Ukončení akce

V případě většího množství závodníků může být harmonogram upraven!!!!

Je nutné aby se všichni závodníci dostavili hodinu před startem jejich kategorie. Vzhledem k tomu, že je možné zaregistrovat se i na místě, konečné startovní listiny jednotlivých kategorií budou vyvěšené až v den akce.

Důležité informace

Každý závodník musí být řádně zaregistrován, přes registrační formulář. Na základě
registrace obdrží do emailu platební údaje a určenou částku podle kategorie musí do sedmi
dnů zaplatit na uvedené číslo, s přiděleným variabilním symbolem. Teprve v tuto chvíli je
registrace platná. Do emailu Vám přijde informace o obdržení platby a zaregistrování
závodníka.
S sebou v den závodu doneste podepsaný reverz. Bez něj nebude závodník na start
vpuštěn.

Online formulář pro registraci bude přístupný do 15. 6. 2019, všechny pozdější registrace bude nutno vyřešit na místě.

Pravidla

 • Na trať bude vpuštěn pouze závodník řádně zaregistrovaný, se zaplacenou zálohou apodepsaným reverzem.

 •  Je zakázáno, aby měl závodník jakékoliv pomůcky, které by ho mohly zvýhodnit jeho

  výkon na trati, jako jsou například boty s hroty.

 •  Je zakázáno jakkoliv omezovat ostatní závodníky.

 •  Pomalejší závodníci by měli dát rychlejším závodníkům přednost při překonávání

  překážky a měli by jim také umožnit předběhnutí na trati.

 •  Je zakázáno si jakkoliv zkracovat trať, vyhýbat se překážkám nebo neplnit určené

  handicapy. Na vše dohlíží dobrovolníci a při nedodržení předpisů závodníkem

  oznámí tuto skutečnost pořadateli a závodník bude diskvalifikován.

 •  V případě zranění na trati nebo pocitu vyčerpání, informuje závodník nejbližšího 
  dobrovolníka, který mu okamžitě poskytne pomoc.

 •  Závodník musí dodržovat trať určenou pro svou kategorii.

 • Celý závod se uskuteční v duchu fair play. V případě, že by kterýkoliv závodník tuto

  myšlenku porušil, bude to znamenat jeho okamžitou diskvalifikaci

 • Registrace budou oddělené pro jednotlivé kategorie, aby se zamezilo vzniku front. Prosím zkuste toto respektovat. U registrace obdržíte tašku s čipem, trikem (pokud se zaregistrujete včas) a propagačním materiálem.

 • V případě registrace na místě zaplatíte navíc ke startovnému poplatek ve výši 100,- Kč a vyplníte registrační formulář. Spolu s ním odevzdáte také potvrzený reverz. Oba tyto formuláře vyplňte prosím stranou. Urychlíte tak práci dobrovolníků na registracích.

 • reverz je připraven k vytištění pod odkazem Rocki race – reverz.

Zázemí

Zázemí akce bude vytvořeno v kempu u vodní nádrže Barbora. Pro všechny účastníky zde bude vytvořeno několik doprovodných sportovních aktivit.

Firma České mobilní toalety poskytne na akci mobilní toalety a dále je počítáno s využitím zázemí kempu, kde je možné využit toalety a převlékárny.

Po domluvě se správcem kempu, panem Tetřevem, zajistí restaurace v kempu možnost občerstvení pro všechny zúčastněné, kteří si budou toto občerstvení hradit.

Celá akce bude komentována a moderována z pódia, na kterém bude také docházet k vyhlašování jednotlivých kategorií.

Oslovujeme místní firmy a společnosti, které by si na akci mohly postavit stánek nebo nějakým způsobem prezentovat svou činnost.

Kontaktujeme sportovní kluby s možností zaregistrování členů do závodu a s možností propagace klubu v centru závodu.

Průběh závodu

Každý závodník musí odevzdat podepsaný reverz, ve kterém souhlasí s tím, že se závodu na vlastní nebezpečí. Bez reverzu nebude na trať nikdo vpuštěn.

Před startem bude pro závodníky připraveno představení tratě s popisem překážek.

Poté bude následovat společné zahřátí, rozcvičení a „namotivování“ závodníků se zumbou.

Závodníci budou seřazeni na start podle startovních čísel a budou startovat v kategorii KIDS po 15 sekundách, v kategoriích Junior a Adults po 20 sekundách. Každý závodník, který doběhne do cíle obdrží medaili a malé občerstvení.

Po skončení závodu jednotlivých kategorií, budou na pódiu k vyhlášeni a ocenění první tři závodníci.

Tratě

Všechny tratě budou mít start i cíl umístěný v blízkosti kempu na pláži, aby byla tato část závodu divácky zajímavá. Trať pro děti povede převážně mimo vodní plochu a tratě pro kategorie Junior a Adults povedou podél vodní plochy.

Trať Kids – 2+ km

Trať Junior – 5+ km

Trať Adults – 7+ km

Překážky

Některé překážky jsou tzv. handicapované, což znamená, že za nesplnění nebo porušení pravidel překážky musí závodník vykonat malý trest. Tresty se mohou lišit. Bližší informace o handicapu na dané překážce budou vyvěšeny na informační tabuli u registračního stánku nebo vám budou sděleny dobrovolníkem u překážky.

Ceny a odměny

Každý řádně zaregistrovaný závodník přes on-line systém do 15.6.2019 obdrží tričko ROCKI RACE 2019 a každý, kdo doběhne do cíle obdrží medaili ROCKI RACE 2019. Pro všechny závodníky bude v cíli připravené malé občerstvení.     

První tři závodníci v každé kategorii, budou dále odměněni a obdrží ceny, které zajistí pořadatel závodu ve spolupráci se sponzorskými firmami.

Ceny registrací

kategorieonlinena místě
KIDS350450
JUNIOR450550
ADULTS850950