Hostivice

   Hostivice je město při západní hranici Prahy, patřící do Středočeského kraje a okresu
Praha-západ. Leží na silnici spojující Prahu a Karlovy Vary, její střed je vzdálen asi 4 km od
hranic Prahy. Žije zde přibližně 8 300 lidí.
    Na území města se nachází zajímavá soustava rybníků a celé město obklopuje krásná
příroda, kterou místní obyvatelé využívají k různým sportovním aktivitám nebo procházkám.
   Ve městě působí řada společenských a zájmových organizací. Pořádají se kulturní a jiné
společenské akce. K aktivním organizacím patří například Český svaz ochránců přírody
Hostivice, Český svaz chovatelů Hostivice, Římskokatolická farnost Hostivice nebo místní
Základní škola a Mateřská škola.
   Hlavní sportovní organizací je TJ Sokol Hostivice. Mnoho pohybových aktivit nabízí také
fitnese centrum RS Gym a tenisová a sportovní hala. Dále jsou zde tenisové kurty, forbalové
hřiště, malá venkovní horolezecká stěna, vnitřní horolezecká stěna v ZŠ Hostivice a několik
hřišť pro děti. Své sportovní zázemí má i ZŠ Hostivice.
   Starostkou města je Ing. Klára Čápová, která se spolu s místostarostou Ing. Jiřím
Kučerou podílela na vytváření půdy pro vznik ROCKI RACE.

Propozice

MÍSTO KONÁNÍ:  Hostivice, Praha-západ
TERMÍN: 27.4.2019
POPIS:  Postavili jsme čtyři tratě. Každá je určená jedné věkové kategorii a všechny vedou
převážně terénem v okolí hostivických rybníků. Nejdelší trať určená kategorii junior II. má 5+
km a 30+ překážek. Ostatní tratě jsou kratší a obsahují menší počet překážek (viz kategorie
a trasy). Trasy na sebe navazují, takže základ tratě mají všechny čtyři trasy stejný. Na svém
prodloužení má každá trať obtížnější překážky tak, aby nejdelší trať měla několik překážek
určených pouze pro kategorii junior II.
CO ČEKÁ ZÁVODNÍKY: Závod je vymyšlen tak, aby si děti opravdu užily svou cestu

pro medaili. Nepřemýšlejte nad tím, že by trať mohla být dlouhá nebo překážky

náročné. Přihlaste své děti s tím, že samo sobě dokáže, že má na to takový závod

dokázat zaběhnout. Čas není rozhodující, důležité je dostat se do cíle a to v jakémkoliv

časovém rozmezí. Jestli závodníci trať poběží, půjdou nebo se budou plazit je pouze

na nich. Překážky jsou vyrobené ze dřeva a z jiných přírodních materiálů. Všechny

jsou zvládnutelné a pokud ne, pak si přeci každý závodník rád splní nějaký handicap.

Jednoduše řečeno: „Závod je určen pro každého, není důležité pokořit limity, je

důležité dostat se do cíle a ucítit uznání všech přihlížejících ve chvíli, kdy bude

závodníkovi na krk pověšena medaile.“

STAVITELÉ TRATI: Mgr.Michaela Rosenkranzová, Mgr.Martin Peťovský, Filip-Daniel Kittl,
Instruktoři Firmy ROCKI outdoor company, absolventi FTVS UK a studenti Střední školy
zdravotnické Kladno.
MĚŘENÍ A START ZÁVODŮ: Startovat se bude každých 15 sekund ve všech čtyřech kategoriíchZávod bude měřen pomocí náramkových

čipů.
KAPACITA ZÁVODU: Ve všech čtyřech kategoriích je kapacita 250 dětí. Celkem by se tedy
mělo závodu zúčastnit maximálně 1000 dětí ve věku 6-17 let. V případě individuální žádosti o zařazení mladších nebo starších závodníků nás kontaktujte na rockirace@seznam.cz .
ŠATNY, SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ, ÚSCHOVNA:  Centrum závodu 
ODMĚNY A CENY: Každý závodník obdrží tričko ROCKI RACE 2019 a každý kdo doběhne
do cíle obdrží medaili. Pro všechny závodníky bude v cíli připravené malé občerstvení. První
tři chlapci a první tři dívky, ve všech čtyřech kategoriích, obdrží další ceny.
S SEBOU: Sportovní oblečení a pevnou, neklouzavou sportovní obuv. Je zakázáno mít obuv
s hroty. Doporučujeme rychle schnoucí oblečení. Věci na převlečení a přezutí po závodě.
Mycí potřeby a ručník. Pytel na špinavé oblečení a obuv.

Důležité informace

Každý závodník musí být řádně zaregistrován, přes registrační formulář. Na základě
registrace obdrží do emailu platební údaje a určenou částku podle kategorie musí do sedmi
dnů zaplatit na uvedené číslo, s přiděleným variabilním symbolem. Teprve v tuto chvíli je
registrace platná. Do emailu Vám přijde informace o obdržení platby a zaregistrování
závodníka.
S sebou v den závodu doneste podepsaný reverz. Bez něj nebude závodník na start
vpuštěn. Několik formulářů bude k dispozici, ale doporučuji vytisknout si vlastní.

Pravidla

 • Na trať bude vpuštěn pouze závodník řádně zaregistrovaný, se zaplacenou zálohou apodepsaným reverzem.

 •  Je zakázáno, aby měl závodník jakékoliv pomůcky, které by ho mohly zvýhodnit jeho

  výkon na trati, jako jsou například boty s hroty.

 •  Je zakázáno jakkoliv omezovat ostatní závodníky.

 •  Pomalejší závodníci by měli dát rychlejším závodníkům přednost při překonávání

  překážky a měli by jim také umožnit předběhnutí na trati.

 •  Je zakázáno si jakkoliv zkracovat trať, vyhýbat se překážkám nebo neplnit určené

  handicapy. Na vše dohlíží dobrovolníci a při nedodržení předpisů závodníkem

  oznámí tuto skutečnost pořadateli a závodník bude diskvalifikován.

 •  V případě zranění na trati nebo pocitu vyčerpání, informuje závodník nejbližšího 
  dobrovolníka, který mu okamžitě poskytne pomoc.

 •  Závodník musí dodržovat trať určenou pro svou kategorii.

 • Celý závod se uskuteční v duchu fair play. V případě, že by kterýkoliv závodník tuto

  myšlenku porušil, bude to znamenat jeho okamžitou diskvalifikaci

 • Registrace budou oddělené pro jednotlivé kategorie, aby se zamezilo vzniku front. Prosím zkuste toto respektovat. U registrace obdržíte tašku s čipem, trikem (pokud se zaregistrujete včas) a propagačním materiálem.

 • V případě registrace na místě zaplatíte navíc ke startovnému poplatek ve výši 100,- Kč a vyplníte registrační formulář. Spolu s ním odevzdáte také potvrzený reverz. Oba tyto formuláře vyplňte prosím stranou. Urychlíte tak práci dobrovolníků na registracích.

 • reverz je připraven k vytištění pod odkazem Rocki race – reverz.

Kategorie a trasy

Ceník

Popis překážek

Šípkovaná

klasická střelba na terč
*HANDICAP*

Áčko s lanem

Přelezení dřevěného "áčka" za pomoci lana

procházka po slackline s pomocným lanem
*HANDICAP*

Šplhačka

Klasický šplh po laně

Popelář

běh skrz kontejner plný pneumatik

Kladivohod

Hod gumovou palicí na terč
*HANDICAP*

Kittlova zeď

překonání dřevěné stěny přelezením

Iglů

prolézačka

Housenka

přelezení po pneumatikách

Houpačky

procházka po nestabilním prknu

Hopmatiky

proskákání pneumatikami

Automechanik

přenášení pneumatiky

Bedny

Střídavým skákáním z bedny na bednu
*HANDICAP*

Áčko

přelezení dřevěného "áčka"

Horedole

překonání střídavým přelézáním a podlézáním

Vertikální žebřík

ručkováním zespodu žebříku

Vodník

nabráním vody a přenesením na určené místo

Tah oka

vytažení pneumatiky do výšky za pomoci lana

Říční klus

Během ve vodě

Ručskok

ručkování po hrazdě

Přehupovačka

ručkování po žebřinách

Traktorista

otáčení pneumatiky

pavučina

přelezení sítě mezi dřevěnými konstrukcemi

Niť

lezení po vertikálně nataženém laně

Netopýr

přelezení vzhůru nohama po houpačce

Mostošplh

Lezení z vody na most za pomoci sítě

Kittlova děravá zeď

přelezení dřevěné stěny s dírou

Mapa areálu

Parkoviště

Poblíž centra je parkoviště u Lidlu, u ZŠ Hostivice (3min), u MŠ Hostivice (5
min), u Tesca (10 min). Všechna parkoviště jsou zdarma.

Zabezpečení

Každou překážku, místa křížení tratí a potencionálně nebezpečná místa bude
zabezpečovat minimálně jeden dobrovolník, který bude dbát na to, aby děti překážku
překonali bezpečně. Dobrovolníci na trati budou žáci Střední a vyšší zdravotnická škola Kladno, kteří
ovládají první pomoc a v případě potřeby tedy budou umět zasáhnout.
V centru závodu bude stan se zdravotníky a záchranáři a přítomna bude i jedna sanita RZS.
Místa na trati, kde se budou závodníci pohybovat v předem uzavřené části vozovky, bude
zajišťovat Policie ČR a Městská policie Hostivice.

Harmonogram

Předběžný harmonogram. Je možné, že bude ještě upravován.

8:00 – Otevření registrace závodníků kategorie KIDS I. a II.
8:30 – Představení tratí KIDS I. a II. na video projekci
8:45 – Zumba s Val – příprava závodníků kategorie KIDS I.
9:00 – Start kategorie KIDS I.
10:00 – Otevření registrace závodníků JUNIOR I. a II.
10:15 – Zumba s Val – Příprava závodníků kategorie KIDS II.
10:30 – Start kategorie KIDS II.
12:00 – Představení tratí kategorie JUNIOR I. a II, na video projekci
12:15 – Zumba s Val – Příprava závodníků kategorie JUNIOR I.
12:30 – Start kategorie Junior I.
13:00 – Vyhlášení kategorií KIDS I. a II.
13:45 – Zumba s Val – Příprava závodníků kategorie JUNIOR II.
14:00 – Start kategorie Junior II.
17:00 – Vyhlášení kategorie JUNIOR I. a II.
17:30 – Uzavření závodů
18:00 – Ukončení akce

Program bude zpestřován různými vstupy a vyhlašováním doprovodných soutěží pro rodiče i děti. Proto doporučujeme všem účastníkům, aby na akci přišli ve sportovním oblečení a obuvi.

Zázemí

1. Registrace
2. 
3. Občerstvení
4. výživové poradenství
5. Parkour stánek
6. Rugby stánek 
7. vozidlo záchranné služby 
8. Sportovní aktivity 
9. Toalety
10. Opičí dráha
11. Pódium
12. Stánek organizace
13. Stánek organizace
14. Start závodu 
15. Cíl závodu
16. Stánek střední zdravotnické školy kladno

Dobrovolníci

V případě zájmu o pomoc s organizací a realizací závodů nás prosím kontaktujte na
emailu ROCKIRACE@SEZNAM.CZ. Do předmětu uveďte prosím DOBROVOLNÍK. Budeme
Vás kontaktovat zpět. Za každého dobrovolníka budeme rádi.

Ceny

Každý závodník obdrží tričko ROCKI RACE 2019 a každý kdo doběhne do cíle obdrží
medaili. Pro všechny závodníky bude v cíli připravené malé občerstvení. První tři chlapci a
první tři dívky, ve všech čtyřech kategoriích, obdrží další ceny.

Diváci a rodiče

Během celého dne pro Vás bude připraveno mnoho soutěží a sportovních příležitostí.
Proto všem doporučujeme sportovní oblečení a obuv. Všechny soutěže a doplňkové aktivity
budou zdarma. Poplatek bude dobrovolný a bude použit na charitu.
V centru závodu se bude také nacházet několik stanů sponzorských firem, které pro Vás
budou mít připravený bohatý a zajímavý program.

Občerstvení

V cíli obdrží každý závodník něco k zakousnutí pro doplnění energie a sladký nápoj nebo
vodu.
Na náměstí bude k dispozici několik občerstvení. U RS Gym bude otevřená kavárna, která
nabízí kromě nápojů také sladké a slané občerstvení. Bude otevřený bufet Na náměstí, který
bude nabízet výběr z pěti teplých jídel, polévky a saláty. U budovy fary bude k dispozici
Pizza do ruky. Další možnost občerstvení bude zajišťovat několik stánků v centru závodu.

Charita

Částka vybraná za doplňkové aktivity a soutěže bude věnována na dětské onkologické
oddělení ve FN MOTOL. Velmi tímto prosím všechny, aby přispěli alespoň malou částku do
kasičky, která k tomu bude určená.