ROCKI RACE - HOSTIVICE - 26. 6. 2020

 •   Všichni závodníci musí být řádně zaregistrováni pomocí registračního formuláře (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIiE6b3Bexj47jrmpqPXkIssjzbFOJjZlvRbkOuhQd4B1VkA/viewformNa místě bude možné se zaregistrovat s příplatkem 50,- Kč.
 • První tři v každé kategorii získají triko závodu
 •  Další trika budou k prodeji v centru závodu.
 • Pokud jste byli přihlášeni na závod 18.4. 2020, tak vaše registrace se přesouvá na tento závod, nebo na 10. 10. 2020

     V den závodu se musí každý závodník dostavit k prezentaci a odevzdat reverz. Děti budou mít reverz podepsaný zákonným zástupcem. Bez reverzu nebude nikdo vpuštěn na trať. Tímto dokumentem je potvrzeno, že odpovědnost za své děti i v průběhu závodu nesou jejich rodiče a že každý dospělý závodník vstupuje na trať na vlastní odpovědnost. Formulář byl pro závody Rocki race připraven právní zástupkyní společnosti ROC a reverzy ve stejném znění jsou běžně používány při všech OCR závodech v ČR.

Online přihlášení možné ZDE ->   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIiE6b3Bexj47jrmpqPXkIssjzbFOJjZlvRbkOuhQd4B1VkA/viewform

VÝSLEDKY K NAHLÉDNUTÍ ZDE

 • BABY (ročník 2014 a mladší)
 • KIDS I. (ročník 2013 – 2010)
 • KIDS II. (ročník 2009 – 2006)
 • JUNIOR (ročník 2005 – 2002) + podle zájmu Adults

Kategorie

Registrace přes on-line systém

(do 24.6.2020)

Na místě

Baby           

200,- Kč

250,- Kč

Kids  I a II

300,- Kč

350,- Kč

Junior         

400,- Kč

450,- Kč

 Adults                                                    500,- Kč                                                                                                                               550,- Kč

Kategorie

Věk

Trasa

Překážky

Baby

Do 2013

1,5 km

15+

KidsI a II

2013 – 2008

3+ km

20+

Junior

ADULTS

2007 – 2002

2001 a starší

5+ km

běží s juniory, jen s větším handikepem

25+

více překážek než junioři

     Na každé trati budou různě obtížné překážky. Každý závodník se musí pokusit splnit všechny překážky, pokud se mu nepodaří některou splnit, bude mu dobrovolníkem na překážce určeno, jaký má splnit handicap. Rychlost pohybu po trati a překonávání překážek je na individuálních schopnostech a možnostech každého závodníka. Platí ale, že by pomalejší závodník, jehož cílem není umístit se na prvních třech pozicích, měl dát přednost rychlejším závodníkům. Cílem ale je především to, aby každý svůj závod ukončil.

 • Všichni závodníci, kteří doběhnou do cíle obdrží medaili Rocki race.
 • První tři závodníci v každé kategorii, zvlášť dívky a chlapci obdrží medaili ROCKI RACE 2020 pro vítěze a ceny.
 • Pro všechny závodníky bude v cíli připravené malé občerstvení.
 • Zázemí bude vytvořeno na náměstí v Hostivici. Pro všechny účastníky zde bude vytvořeno několik sportovních aktivit.
 •      Celá akce bude komentována a moderována z pódia, na kterém bude také docházet k vyhlašování jednotlivých kategorií. Před začátkem závodu všech kategorií zde bude probíhat představení tratí s popisem překonávání jednotlivých překážek.
 •       Firma České mobilní toalety poskytne na akci mobilní toalety.
 • Občerstvení po celý den zajišťuje HOSTIVICKÝ STATEK

12:50 – otevření registrací závodníků BABY
13:00 – oficiální zahájení akce, proslovy pořadatelů a partnerů akce
13:10 – Proslov a uvítaní závodníků paní starostkou
13:20 – Vystoupení FITDANCE ŠÁRKA (moderna)
13:30 – představení tratě pro kategorii BABY
13:50 – Zumba s Valerií – příprava a namotivováni závodníků před startem
14:00 – uzavření registrací kategorie BABY
14:00 – vystoupení FITDANCE Šárka (moderna)
14:00 – otevření kreativních dílen a sportovních stanovišť na náměstí
14:10 – otevření registrací závodníků KIDS
14:15 – START kategorie BABY
14:40 – vystoupení FITDANCE ŠÁRKA (balet)
15:00 – představení kategorie KIDS
15:15 – Zumba s Valerií – příprava a namotivováni závodníků před startem
15:20 – uzavření registrací kategorie KIDS
15:35 – START kategorie KIDS
15:40 – vystoupení FITDANCE Šárka (balet)
15:50 – otevření kategorie JUNIOR a ADULTS
16:20 – představení tratě kategorie JUNIOR a ADULTS
16:40 – Zumba s Valerií – příprava a namotivováni závodníků před startem
16:50 – uzavření registrací kategorie JUNIOR a ADULTS
17:05 – START kategorie JUNIOR a ADULTS

Během celého dne se můžete občerstvit v HOSTIVICKÉM STATKU na náměstí.

Děti si můžou ve stánku FACEPAINTING namalovat od profesionálů jakýkoliv obrázek na obličej.

V registračním stánku si po celý den můžete zakoupit produkty ROCKI RACE – trička ROCKI RACE  a lahvičky ROCKI RACE

Závodníci, kteří se umístí na prvních třech pozicích budou vyhlášeni přibližně 15 minut po doběhnutí posledního závodníka v kategorii v centru závod.

V centru závodu budou během celého dne probíhat různé soutěže pro diváky, promo akce partnerských firem, exhibice sportovců a mnoho dalších zajímavých aktivit.
10:00 – 19:00 Promo stánek společnosti Rocki outdoor company s prodejem registrací na ostatní Rocki race 2020 a letní kurz.

12:00 – 18:00 Stanoviště v centru závodu pro děti – ZŠ Hostivice

11:00 – 19:00 V centru závodu občerstvení – Hostivický statek

12:00 – 19:00 vstupy tanečních skupin a hudebních skupin ve spolupráci se ZUŠ

 • Na trať budou vpuštěni pouze závodníci řádně zaregistrovaní, se zaplaceným startovným a s podepsaným reverzem.
 • reverz je připraven k vytištění pod odkazem Rocki race – reverz.
 • Je zakázáno, aby měl závodník jakékoliv pomůcky, které by ho mohly zvýhodnit jeho výkon na trati, jako jsou například boty s hroty.
 • Je zakázáno, jakkoliv omezovat ostatní závodníky.
 • Pomalejší závodníci by měli dát rychlejším závodníkům přednost při překonávání překážky a měli by jim také umožnit předběhnutí na trati.
 • Je zakázáno si, jakkoliv zkracovat trať, vyhýbat se překážkám nebo neplnit určené handicapy. Na vše dohlíží dobrovolníci. Při nedodržení předpisů závodníkem oznámí dobrovolník tuto skutečnost pořadateli a závodník bude diskvalifikován.
 • V případě zranění na trati nebo pocitu vyčerpání, informuje závodník nejbližšího dobrovolníka, který mu okamžitě poskytne pomoc.
 • Závodník musí dodržovat trať určenou pro svou kategorii.
 • Celý závod se uskuteční v duchu fair play. V případě, že by kterýkoliv závodník tuto  myšlenku porušil, bude to znamenat jeho okamžitou diskvalifikaci.
 • Na každé překážce musí závodníci provést alespoň jeden pokus o její překonání, v případě, že se závodníkovi nepodaří překážku splnit, bude mu udělen handicap. Jsou ale povinné překážky, které lze splnit a není u nich určen handicap. Dobrovolníci na takových překážkách dohlédnout na to, aby závodník překážku splnil.
 • Rodičům není povoleno na trati pomáhat svým dětem, bránit ostatním závodníkům, odstrkovat je na překážkách nebo doporučovat svým dětem, aby na trati porušovali fair play.

Také prosíme rodiče, aby závod brali jako možnost pro jejich děti, prožít pěknou akci a získat medaili za výkon bez slziček a pocitu nesplnění požadavků některého z rodičů. Děkujeme.

 •      Všichni účastníci musí být řádně zaregistrování prostřednictvím registračních formulářů na stránkách Rocki outdoor company. V den konání závodu se musí dostavit k prezentaci, kde obdrží startovní číslo, čip a tašku s propagačním materiálem sponzorských firem.
 •      Každý závodník musí odevzdat reverz, bez kterého nebude na trať nikdo vpuštěn. Je také možné zaregistrovat závodníky v den závodu v registračním stanu.
 •      Před startem bude pro závodníky připraveno představení tratě s popisem překážek, aby závodníci věděli, co je na trati čeká.
 •      Poté bude následovat společné zahřátí, rozcvičení a namotivování závodníků zumbou, kterou povede Mgr. Valerie Lažo.
 •      Závodníci budou seřazeni na start podle startovních čísel a budou startovat po 20 sekundách. Každý závodník, který doběhne do cíle obdrží medaili a malé občerstvení.
 •      Po doběhnutí posledního závodníka v jednotlivých kategoriích budou vyhlášeni první tří závodníci. Zvlášť dívky zvlášť chlapci.

Rocki outdoor company s. r. o.,

 Čsl. Armády 200, 253 01 Hostivice             

ICO: 07825692

Vedoucí závodu: Mgr. Michaela Rosenkranzová

Odpovědné osoby: Mgr. Michaela Rosenkranzová

Zástupce vedoucí závodu: Aneta Kořízková

Hlavní stavitel trati: Mgr. Martin Peťovský