Letňany - Praha 9

Datum: 5.10.2019
Místo: lesopark Letňany
Čas: 8:00 – 18:00

Kategorie

 • KIDS (ročník 2012 - 2008)
 • JUNIOR (ročník 2007 - 2002)
 • ADULTS (ročník 2001 a starší)

Důležité informace

Každý závodník musí být řádně zaregistrován, přes registrační formulář. Na základě
registrace obdrží do emailu platební údaje a určenou částku podle kategorie musí do sedmi
dnů zaplatit na uvedené číslo, s přiděleným variabilním symbolem. Teprve v tuto chvíli je
registrace platná. Do emailu Vám přijde informace o obdržení platby a zaregistrování
závodníka.
S sebou v den závodu doneste podepsaný reverz. Bez něj nebude závodník na start
vpuštěn. Několik formulářů bude k dispozici, ale doporučuji vytisknout si vlastní.

Pravidla

 • Na trať bude vpuštěn pouze závodník řádně zaregistrovaný, se zaplacenou zálohou apodepsaným reverzem.

 •  Je zakázáno, aby měl závodník jakékoliv pomůcky, které by ho mohly zvýhodnit jeho

  výkon na trati, jako jsou například boty s hroty.

 •  Je zakázáno jakkoliv omezovat ostatní závodníky.

 •  Pomalejší závodníci by měli dát rychlejším závodníkům přednost při překonávání

  překážky a měli by jim také umožnit předběhnutí na trati.

 •  Je zakázáno si jakkoliv zkracovat trať, vyhýbat se překážkám nebo neplnit určené

  handicapy. Na vše dohlíží dobrovolníci a při nedodržení předpisů závodníkem

  oznámí tuto skutečnost pořadateli a závodník bude diskvalifikován.

 •  V případě zranění na trati nebo pocitu vyčerpání, informuje závodník nejbližšího 
  dobrovolníka, který mu okamžitě poskytne pomoc.

 •  Závodník musí dodržovat trať určenou pro svou kategorii.

 • Celý závod se uskuteční v duchu fair play. V případě, že by kterýkoliv závodník tuto

  myšlenku porušil, bude to znamenat jeho okamžitou diskvalifikac

Ceny registrací

kategorieonlinena místě
KIDS350450
JUNIOR450550
ADULTS850950

Trika budou k prodeji na stánku ROCKI RACE

Týmy, které zaregistrují více než deset členů, získají slevu 10 %. Je ale potřeba zaregistrovat tým pomocí formuláře pro hromadnou registraci a odeslat do emailu rockirace@seznam.cz. Do předmětu uveďte: Hromadná registrace – Místo konání závodu

Registrace

V případě, že registrovaným je dítě mladší 18 let, vyplní zákonný zástupce.