Folimanka - Praha 2

Datum: 7.9.2019
Místo: Park Folimanka
Čas: 8:00 – cca 18:00

Kategorie

 • KIDS I (ročník 2013 - 2011)
 • KIDS II (ročník 2010 - 2008)
 • JUNIOR I (ročník 2007 - 2005)
 • JUNIOR II (ročník 2004 - 2002)

Pro děti v kategorii Kids bude připravena jedna délka tratě a vyhodnocovat je budeme jako Kids I (2012, 2011) a Kids II (2010, 2009, 2008). U kategorie Junior bude také jedna délka tratě a vyhodnocovat budeme Junior I (2007, 2006, 2005) a Junior II (2004, 2003, 2002), zvlášť dívky a chlapce.

Důležité informace

Každý závodník musí být řádně zaregistrován, přes registrační formulář. Na základě
registrace obdrží do emailu platební údaje a určenou částku podle kategorie musí do sedmi
dnů zaplatit na uvedené číslo, s přiděleným variabilním symbolem. Teprve v tuto chvíli je
registrace platná. Do emailu Vám přijde informace o obdržení platby a zaregistrování
závodníka.
S sebou v den závodu doneste podepsaný reverz. Bez něj nebude závodník na start
vpuštěn.

Pravidla

 • Na trať bude vpuštěn pouze závodník řádně zaregistrovaný, se zaplacenou zálohou apodepsaným reverzem.

 •  Je zakázáno, aby měl závodník jakékoliv pomůcky, které by ho mohly zvýhodnit jeho

  výkon na trati, jako jsou například boty s hroty.

 •  Je zakázáno jakkoliv omezovat ostatní závodníky.

 •  Pomalejší závodníci by měli dát rychlejším závodníkům přednost při překonávání

  překážky a měli by jim také umožnit předběhnutí na trati.

 •  Je zakázáno si jakkoliv zkracovat trať, vyhýbat se překážkám nebo neplnit určené

  handicapy. Na vše dohlíží dobrovolníci a při nedodržení předpisů závodníkem

  oznámí tuto skutečnost pořadateli a závodník bude diskvalifikován.

 •  V případě zranění na trati nebo pocitu vyčerpání, informuje závodník nejbližšího 
  dobrovolníka, který mu okamžitě poskytne pomoc.

 •  Závodník musí dodržovat trať určenou pro svou kategorii.

 • Celý závod se uskuteční v duchu fair play. V případě, že by kterýkoliv závodník tuto

  myšlenku porušil, bude to znamenat jeho okamžitou diskvalifikaci

 • Registrace budou oddělené pro jednotlivé kategorie, aby se zamezilo vzniku front. Prosím zkuste toto respektovat. U registrace obdržíte tašku s čipem, trikem (pokud se zaregistrujete včas) a propagačním materiálem.

 • V případě registrace na místě zaplatíte navíc ke startovnému poplatek ve výši 100,- Kč a vyplníte registrační formulář. Spolu s ním odevzdáte také potvrzený reverz. Oba tyto formuláře vyplňte prosím stranou. Urychlíte tak práci dobrovolníků na registracích.

 • reverz je připraven k vytištění pod odkazem Rocki race – reverz.

Ceny registrací

kategorieonlinena místě
KIDS I300400
KIDS II300400
JUNIOR I400500
JUNIOR II400500

Trika budou k prodeji na stánku ROCKI RACE, kde bude možné také přihlásit děti na OCR outdoorový kurz. Po složení zálohy ve výši 1500,- Kč na místě, bude těmto účastníkům OCR kurzu odečteno 5% z celkové ceny a následně odečteno od doplatku.

Týmy, které zaregistrují více než deset členů, získají slevu 10 %. Je ale potřeba zaregistrovat tým pomocí formuláře pro hromadnou registraci a odeslat do emailu rockirace@seznam.cz. Do předmětu uveďte: Hromadná registrace – Místo konání závodu

Registrace

V případě, že registrovaným je dítě mladší 18 let, vyplní zákonný zástupce.